Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Screeningul familiilor cu risc oncologic ereditar sporit. (Cancerul organelor sistemului reproductiv la femei şi colorectal)


Autor: Tripac Irina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Dumitru Sofroni
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Nicodim Belev
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul Oncologic
Instituţia: Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul Oncologic
CSS: D 52-14.00.14
Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul Oncologic

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 ianuarie 2013 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Cuvinte Cheie

screening, familii cu risc sporit de cancer ereditar, organe ale sistemului reproductiv, profilaxie, cancer endometrial, cancer ovarian, cancer mamar, cancer colorectal, tumori primar multiple

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări practice, bibliografie din 202 titluri, 5 anexe, 121 pagini de text de bază, 45 figuri, 12 tabele. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 15 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu: screeningul familiilor cu risc sporit de cancer.

Scopul studiului: profilaxia şi depistarea precoce a tumorilor maligne în familiile cu risc sporit de cancer Obiectivele lucrării: selectarea familiilor cu acumulare de neoformaţiuni maligne, în primul rând, de cancer endometrial, cancer ovarian, cancer mamar, cancer colorectal şi de neoformaţiuni maligne primar multiple; formarea grupurilor cu risc oncologic ereditar pe bază de analize genealogice, clinice, de laborator, genetico-moleculare; identificarea persoanelor cu risc oncologic genetic determinat (testarea ADN în mutaţiile genelor MLH1, MSH2, MSH6, BRCA1); depistarea stadiilor incipiente ale neoformaţiunilor maligne şi ale proceselor precanceroase în familiile cu risc crescut de cancer; crearea cancer registrului familiilor cu risc sporit de cancer şi a programelor de folosire operativă a registrului;

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În baza studiului realizat au fost constatate criteriile genealogice, clinice şi genetice distincte pentru formarea grupurilor cu risc oncologic ereditar de diferite grade şi a fost propus algoritmul screeningului persoanelor cu risc oncologic sporit ereditar. A fost creat cancer registrul familiilor cu risc sporit de cancer ereditar, care reprezintă nu numai o bază de date, dar este şi un registru operativ, care face posibilă efectuarea unui monitoring specializat şi diferenţiat al acestor familii. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză: Cancer registrul familiilor cu risc sporit de cancer a permis de a efectua monitoringul diferenţiat în dependenţa de gradul de risc oncologic şi permite de a diminua morbiditatea de cancer în păturile cele mai vulnerabile al populaţiei din punct de vedere oncologic.

Semnificaţia teoretică: În baza investigaţiilor proprii au fost precizate modelele de apariţie a cancerului la rudele pacienţilor cu neoplazii maligne ale organelor sistemului reproductiv feminin în funcţie de gradul de antrenare a mecanismelor genetice în patogenia bolii.

Valoarea aplicativă a lucrării: Algoritmul screeningului familiilor cu risc sporit de cancer ereditar, propus în această lucrare, este necesar pentru determinarea riscului de apariţie a cancerului la rudele probanzilor în vederea depistării precoce a stadiilor incipiente. Testarea ADN şi depistarea mutaţiilor pot fi utilizate la aceste paciente pentru estimarea riscului de apariţie a cancerului şi pentru constatarea diagnosticului la rudele de gradul I.

Cancer registrul familiilor cu risc sporit de cancer ereditar este propus pentru activitatea practică a instituţiei oncologice. În baza de date au fost incluse nu numai tumorile organelor reproductive feminine, dar şi alte forme de cancer cu acumulare familială, ceea ce permite de a extinde aria de utilizare a registrului.

Rezultatele implementării în practica clinică a unei asemenea abordări va permite recomandarea acesteia drept model pentru crearea în sistemul de combatere a cancerului a unei tendinţe noi, şi anume a sistemului oncogenetic de asistenţă profilactică acordată persoanelor cu genotip oncopatologic agravat. Implementarea rezultatelor ştiinţifice a avut loc în Laboratorul ştiinţific „Ginecologie oncologică”.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL SCREENINGULUI FAMILIILOR CU RISC SPORIT DE CANCER EREDITAR AL ORGANELOR REPRODUCTIVE LA FEMEI
 • 1.1. Principiile contemporane de screening în familiile cu predispoziţie ereditară pentru cancer
 • 1.2. Principii generale în profilaxia cancerului
 • 1.3. Rolul factorului genetic în cancerogeneză
 • 1.4. Sindroame ereditare de cancer şi predispoziţia familială pentru neoformaţiuni maligne
 • 1.5. Neoformaţiuni maligne primar multiple
 • 1.6. Metodele contemporane de screening în familiile cu predispoziţie ereditară pentru cancer la femei
 • 1.7. Analiza situaţiei în domeniul cancer registrelor existente ale familiilor cu risc sporit de cancer ereditar
 • 1.8. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica materialului clinic
 • 2.2. Caracteristica pacientelor-probanzi cu cancer al organelor genitale (CE, CO, CM), cancer de colon şi NMPM
 • 2.3. Repartizarea pacientelor–probanzi în funcţie de gradul de risc oncologic
 • 2.4. Descrierea investigaţiilor clinico-instrumentale folosite în lucrare

3. SCREENINGUL RUDELOR ASIMPTOMATICE DIN FAMILIILE CU RISC SPORIT DE CANCER EREDITAR AL ORGANELOR REPRODUCTIVE LA FEMEI
 • 3.1. Principiile organizării screeningului în familiile cu risc oncologic sporit
 • 3.2. Particularităţile factorilor biologici la rudele de gradul I ale probanzilor cu risc sporit de cancer ereditar al organelor reproductive la femei
 • 3.3. Particularităţile funcţiei reproductive la rudele de gradul I ale probanzilor cu cancer ereditar al organelor reproductive feminine
 • 3.4. Rezultatele screeningului la rudele de gradul I din familii cu risc oncologic ereditar sporit.
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ANALIZA CLINICO-GENETICĂ A NEOFORMAŢIUNILOR MALIGNE PRIMAR MULTIPLE ŞI CREAREA CANCER REGISTRULUI FAMILIILOR CU RISC SPORIT DE CANCER EREDITAR.
 • 4.1. Studiul parametrilor principali ai anamnezei ereditare agravate cu neoplasme în familiile pacienţilor cu neoformaţiuni maligne primar multiple
 • 4.2. Caracteristică familiilor cu sindroame ereditare şi neoformaţiuni maligne primar multiple
 • 4.3. Crearea cancer registrului familiilor cu risc sporit de cancer ereditar
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE