Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


18 octombrie 2007Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 18 octombrie 2007
(Proces-verbal nr.6)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 1 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. CATERENIUC Ilia, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.02 – Anatomia omului;
    Tema: Morfologia aparatului neurovascular extra – şi intraorganic al complexului hepatoligamentar.
  2. PALII Andrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,
    Specialitatea: 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică;
    Tema: Double exchange and orbitally- dependent magnetic interactions in transition metal clusters.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. SUVEICĂ Luminiţa, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor;
    Tema:Rolul managementului comportamental în tratamentul pacientului cu diabet zaharat
  2. ZOSIM Liliana, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.23 – Biotehnologie;
    Tema:Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat de fier şi de alte substanţe bioactive valoroase
  3. MEŞINA Victor, doctor în medicină
    Specialitatea: 14.00.07 – Igienă;
    Tema:Estimarea stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu condiţiile de muncă..
  4. PALANCIUC Elena, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management;
    Tema:Argumentarea ştiinţifică a particularităţilor de depistare a tumorilor în populaţia mediului rural
  5. MARTIN Cristina, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (drept civil, dreptul afacerilor);
    Tema:Reglementarea juridică a operaţiunilor de leasing financiar în Republica Moldova (aspecte comparate).
  6. ALBU Natalia, doctor în politologie
    Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale;
    Tema:Influenţa procesului de globalizare asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova.
  7. RUSULEAC Tatiana, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica);
    Tema:Formarea diferenţiată a competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I-IV.
  8. LIUŞNEA Cristian Ştefan, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Eficientizarea procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice şcolare prin aplicarea unor conţinuturi educaţionale din disciplinele sporturi de luptă.
  9. DIMA Marius Dumitru, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Optimizarea procesului de educaţie fizică la nivelul învăţământului gimnazial în dependenţă de factorii de mediu.
  10. BIBIRIGEA D. Ioan-Romeo, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în turism);
    Tema:Managementul integrării turismului românesc în Uniunea Europeană.
  11. SMÎC Andrei, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat);
    Tema:Factorii umani ai competitivităţii economiei naţionale
  12. Florin P. IORDACHE, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale;
    Tema:Impactul corporaţiilor transnaţionale asupra proceselor de integrare economică a României în UE.
  13. IUSIUMBELI Anatoli, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 101.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
    Tema:Modele de control optimal discret şi soluţionarea jocurilor dinamice pe reţele
  14. GHEORGHIŢĂ Andrian, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor;
    Tema:Efecte optice şi cuantice oscilatorii de transport şi particularităţile interacţiunii purtătorilor de sarcină cu suprafaţa de delimitare în bicristale Bi-Sb.
  15. CAMERZAN Inga, doctor în informatică;
    Specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program;
    Tema:Proprietăţi structurale ale reţelelor Petri temporizate.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de profesor cercetător următorului pretendent:
  1. ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor cercetător la specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public .

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. JUC Victor, doctor în filosofie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice.
  2. MORARI Marina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţie muzicală).
  3. TINTIUC Tatiana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 19.00.10 – Psihologie specială.
  4. CARABET Natalia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.07 – Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare.
  5. PELIN Nicolae, doctor în informatică, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.05.05 – Sisteme informaţionale.

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. DERGACIOV Valentin, doctor habilitat în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.07 – Arheologie
  2. HAIDARLÎ Dan, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor
  3. GALUŞCENCO Oleg, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor.
  4. CEBAN Cristina, doctor în drept, conferenţiar cercetător în specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public
  5. PROCOP Svetlana, doctor în filologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

XENOFONTOV Ion, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în istorie, conferit de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România, diploma nr.0006284 Seria E , eliberată la 23.04.2007, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în istorie, în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor.