Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


30 octombrie 2020


Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.1 din 30 octombrie 2020 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat [1,200 Kb]

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.2 din 30 octombrie 2020 cu privire la formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.3 din 30 octombrie 2020 cu privire la la respingerea demersurilor de formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.4 din 30 octombrie 2020 cu privire la conferirea titlului științific de doctor habilitat

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.5 din 30 octombrie 2020 cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de Consiliile Științifice Specializate

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.6 din 30 octombrie 2020 cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.7 din 30 octombrie 2020 cu privire la respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.8 din 30 octombrie 2020 cu privire la confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.9 din 30 octombrie 2020 cu privire la confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.10 din 30 octombrie 2020 cu privire la aprobarea calității de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.11 din 30 octombrie 2020 cu privire la respingerea aprobării calității de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.12 din 30 octombrie 2020 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.13 din 30 octombrie 2020 cu privire la Seminarele științifice de profil

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.14 din 30 octombrie 2020 cu privire la completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.15 din 30 octombrie 2020 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.16 din 30 octombrie 2020 cu privire la completarea actelor normative referitoare la confirmarea titlurilor științifice

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.17 din 30 octombrie 2020 referitor la respingerea contestației privind formarea Consiliului științific specializat pentru susţinerea tezei de doctor