Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


21 апреля 2005Hotararea Comisiei de atesatre a personalului stiintific si stiintifico-didactic a Consiliului National pentru Acreditare si Atesatre

din 21 aprilie 2005
(Proces-verbal nr.3)

Cu privire la conferirea gradelor stiintifice si titlurilor stiintifice si stiintifico-didactice, recunoasterea si echivalarea actelor de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate.

In rezultatul examinarii dosarelor de atestare ale pretendentilor la grade stiintifice si la titluri stiintifice si stiintifico - didactice si in conformitate cu prevederile regulamentare in vigoare, Comisia de atestare a personalului stiintific si stiintifico-didactic HOTARASTE:

Sa confere:Sa recunoasca si sa echivaleze: actele de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate - la 3 persoane


 1. Sa confere, in baza sustinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor stiintifice specializate si a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, gradul stiintific de doctor habilitaturmătorilor pretendenţi:
  1. SACOVICI Vasilii, doctor habilitat in politologie;
  2. MORARU Agafia, doctor habilitat in medicina;
  3. BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat in psihologie;
  4. PLATON Carolina, doctor habilitat in pedagogie;

 2. Sa confirme, in baza sustinerii publice a tezelor de doctor si a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali,deciziile consiliilorstiintifice specializate de a conferi gradul stiintific de doctorurmătorilor pretendenţi:
  1. SAMOIL Vitalie, doctor in biologie;
  2. HACHI Mihail, doctor in geografie;
  3. CARDANIUC Corina, doctor in medicina;
  4. POPA Gheorghe, doctor in medicina;
  5. CAZAC Anatol, doctor in medicina;
  6. SARPE Vasile, doctor in medicina;
  7. BELIC Olga, doctor in medicina;
  8. CRUDU Dorin, doctor in farmacie;
  9. RUSNAC Alexei, doctor in politologie;
  10. AMITITELOAIE C Alexandru, doctor in politologie;
  11. MAFTEI Jana, doctor in drept;
  12. OSMOCHESCU Eugeniu, doctor in drept;
  13. PLOESTEANU A. Constantin , doctor in pedagogie;
  14. POP N. Nicolae , doctor in pedagogie;
  15. CAZACU Vitalie, doctor in economie;
  16. FAURAS Calin, doctor in economie;
  17. BETIVU Ala, doctor in economie;
  18. POSTOLACHI Valentina, doctor in economie;
  19. FILIP Angela, doctor in economie;
  20. GRIGORITA Cornelia, doctor in economie;
  21. CEPRAGA Lucia, doctor in filologie;
  22. TRINCA Lilia, doctor in filologie;
  23. BOHANTOV Alexandru, doctor in studiul artelor;
  24. APOSTOL Cornelia, doctor in studiul artelor;

 3. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul stiintifico-didactic de profesor universitar urmatorilor pretendenti:
  1. FEURAS Eugenia,doctor habilitat in economie, profesor universitar la catedra Economie politica si doctrine economice;
  2. COCEAROVA Galina,doctor habilitat in studiul artelor, profesor universitar la catedra Teoria muzicii si compozitie;
  3. RIVILIS Pavel,Maestru emerit al artelor, profesor universitar la catedra Teoria muzicii si compozitie;
  4. ARAMA Efim,doctor habilitat in stiinte fizico-matematice, profesor universitar la catedra Biofizica, informatica si fiziologia omului;

 4. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A., titlul stiintifico-didactic de conferentiar universitar (docent) urmatorilor pretendenti:
  1. ZAHARIA Serghei,conferentiar universitar la catedra Drept civil;
  2. FILIP Nolea, conferentiar universitar la catedraEconomie politica si doctrine economice;
  3. BENEA-POPUSOI Elina, conferentiar universitar la catedra Economie politica si doctrine economice;
  4. CRISTAFOVICI Profira, conferentiar universitar la catedra Marketing;
  5. TURCAN Aurica, conferentiar universitar la catedra Economie, statistica si analiza;
  6. LEVITSKAIA Alla, conferentiar universitar la catedra Economie;
  7. AMOIL Nelly, conferentiar universitar la catedra Limbi moderne;
  8. BANCOVA Ivanna, conferentiar universitar la catedra Filologie gagauza;
  9. NEGURA Ion, conferentiar universitar la catedra Instrumente populare;
  10. BOLDURAT Valentina, conferentiar universitar la catedra Dirijat cor academic.

 5. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul stiintific de profesor cercetator urmatorilor pretendenti:
  1. TABAC Silviu,doctor habilitat in istorie, conferentiar cercetator in specialitatea: 07.00.09 - Teoria si metodologia stiintelor istorice;
  2. SLAPAC Mariana,doctor habilitat in studiul artelor, conferentiar cercetator in specialitatea: 17.00.04 - Arte vizuale (arhitectura);
  3. NESTEROV Tamara,doctor habilitat in studiul artelor, conferentiar cercetator in specialitatea: 17.00.04 - Arte vizuale (arhitectura);

Sa recunoasca si sa echivaleze actele de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate de catre urmatorii titulari:
 • GRAMA Odetta ,
 • diploma de doctor in biologie, conferit de "A.I. Cuza", Iasi, Romania, eliberata la 20.12.2003, care se echivaleaza cu gradul stiintific de doctor in biologie, in 03.00.15 - Genetica;
 • HACINA Tamara ,
 • diploma de doctor in medicina, conferit de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Romania, eliberata la 11.06.2004, care se echivaleaza cu gradul stiintific de doctor in medicina, in specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului;;
 • PADURE Olivian ,
 • diploma de doctor in domeniul transportului, conferit de Universitatea Politehnica din Bucuresti, Romania, eliberata la 11.06.2004, care se echivaleaza cu gradul stiintific de doctor in tehnica, in specialitatea: 05.22.08 - Exploatarea si studiul transportului (rutier);