Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


22 сентября 2005Hotărârea Comisiei de atesatre a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 22 septembrie 2005
(Proces-verbal nr.5)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 8 persoane


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie;
  2. RUSU Vasile, doctor habilitat în chimie;
  3. BOBÂNĂ Gheorghe, doctor habilitat în filosofie;
  4. BUCUR Vasile, doctor habilitat în economie;
  5. MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnica;

 2. Să confirme, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, deciziile consiliilor ştiinţifice specializate de a conferi gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. CODREANU Igor, doctor în geografie;
  2. GORINCIOI Radu, doctor în politologie;
  3. DENCHUK Yevgeniya, doctor în drept;
  4. CORCENCO Aliona, doctor în drept;
  5. GRATI Veaceslav, doctor în drept;
  6. TUTUNARU C. Mircea, doctor în drept;
  7. UDRESCU P. Gheorghe, doctor în drept;
  8. CIRISĂU Elena, doctor în economie;
  9. ADNAN ABDELKRIM HASAN THIABAT, doctor în economie;
  10. TĂBÎRŢĂ Emma, doctor în economie;
  11. GHERMAN Olimpiu, doctor în economie;
  12. UNGUREANU Violeta, doctor în filologie;
  13. COŞCIUG Angela, doctor în filologie;
  14. CIORNEA Viorel , doctor în fizico-matematice;
  15. DMITRIEV Serghei, doctor în tehnica;
  16. ŢĂRNĂ Ruslan, doctor în tehnica;
  17. POSTOLATI Natalia, doctor în medicina;
  18. MOHAMAD YASER AL OMAR AL OSMAN, doctor în medicina;
  19. NIGULEANU Adriana, doctor în medicină;
  20. OCHIŞOR Viorica, doctor în medicină;
  21. PROFIRE Liliana, doctor în medicină;
  22. ANTOHI Andrei, doctor în medicină;
  23. MAGDEI Corina, doctor în medicină;
  24. BEŢIŞOR Alexandru, doctor în medicină;
  25. HOTINEANU Adrian, doctor în medicină;
  26. PALII Lucian, doctor în medicină;
  27. RUSNAC Liliana, doctor în medicină;
  28. SCURT Corneliu, doctor în pedagogie;
  29. JIPA Lavinia Nicoleta, doctor în pedagogie.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. FRECĂUŢEANU Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar în specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiza economică;
  2. MUSTEA Gheorghe, Artist al poporului, Maestu emerit al artelor, profesor universitar în specialitatea: 17.00.01 - Arte audiovizuale (arta muzicală);
  3. BIVOL Grigore, doctor în medicina, profesor universitar în specialitatea: 14.00.05 - Boli interne.

 4. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de profesor cercetător următorilor pretendenţi:
  1. MUSTEAŢA Simion, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetator în specialitatea: 06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor;
  2. DAVID Anatolie, doctor habilitat în biologie, profesor cercetator în specialitatea: 03.00.08 - Zoologie;
  3. DONICĂ Ilie, doctor habilitat în agricultură, profesor cercetator în specialitatea: 06.01.07 - Pomicultura.

 5. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. PASCARI Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie;
  2. CUVŞINOV Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.13 – Neurologie;
  3. BEOGLU Alexandr, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 06.02.05 – Fiziologia şi biochimia animalelor;
  4. HADJIU Svetlana, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.13 - Neurologie;
  5. OSOIANU Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, drept procesual penal, criminalistică);
  6. GOIA Pavel, Maestru în Artă, conferenţiar universitar în specialitatea: 17.00.01 – Arte audiovizuale (artă muzicală);
  7. ZAMŞA Simion, Maestru în Artă, conferenţiar universitar în specialitatea: 17.00.04 – Arte vizuale (artă plastică);
  8. ŢISLINSCAIA Natalia, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară.

 6. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. CIBOTARI Silvia,doctor în farmacie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 15.00.01 - Farmacie;
  2. ISAC Maria, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.30 – Epidemiologie;
  3. RUSU Ştefan, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.19 – Parazitologie, helmintologie.

 7. Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

PETROV Vasile, gradul ştiinţific de doctor în geografie, conferit de Universitatea de Stat de Ecologie din Odesa, Ucraina, diploma eliberată la 13 aprilie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în geografie, în specialitatea: 11.00.09 – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie;
PAŞCANEANU Tudor, gradul ştiinţific de doctor în drept, conferit de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, diploma eliberată la 4 octombrie 2004, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, în specialitatea 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
MARIŢ Alexandru, gradul ştiinţific de doctor în drept, conferit de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, diploma eliberată la 19 mai 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, în specialitatea 12.00.08 – Drept penal (drept penal, drept procesual penal, criminalistică);
MATRICALĂ Angela, gradul ştiinţific de doctor în economie, conferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, diploma eliberată la 19 iulie 2001, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în economie, în specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică;
SCRIPCENCO Angela, gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe tehnice, conferit de Universitatea de Tehnologie şi Design, Sankt-Petersburg, Rusia, diploma eliberată la 12 noiembrie 2004, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea 05.19.04 – Tehnologia articolelor de confecţie;
AXENTI Alina, gradul ştiinţific de doctor în medicină, conferit de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, România, diploma eliberată la 25 aprilie 2004, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.40 – Urologie;
SECANIA Tatiana, gradul ştiinţific de doctor în medicină, conferit de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gh. Popa”, Iaşi, România, diploma eliberată la 7 septembrie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
JIGĂU Elena, gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe psihologice, conferit de Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Psihiatriei (Ministerul Ocrotirii Sănătăţii), Rusia, diploma eliberată la 28 ianuarie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în psihologie, în specialitatea 19.00.04 – Psihologie medicală;