Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


23 февраля 2006Hotărârea Comisiei de atesatre a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 23 februarie 2006
(Proces-verbal nr.2)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 3 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. SECRIERU Angela, doctor habilitat în economie.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. BUNU Mariana, doctor în economie;
  2. ŢURCANU Lucia, doctor în filologie;
  3. POSTU Marin, doctor în filologie;
  4. VLAS Vladimir, doctor în filologie;
  5. GOLBAN Tatiana, doctor în filologie;
  6. LUPU Mariana, doctor în pedagogie;
  7. BUDEVICI-PUIU Liliana, doctor în pedagogie;
  8. GHEORGHIU Gabriel, doctor în pedagogie;
  9. UVAROVA Alla, doctor în pedagogie;
  10. CLIMENCO Vitalie, doctor în biologie;
  11. MUNJIU Oxana, doctor în biologie;
  12. CHETRUŞ Viorica, doctor în medicină;
  13. DHIYA ABDO NAGI MOKBEL Al-SANAWI, doctor în medicină;
  14. OSMAN HAJAWI, doctor în medicină;
  15. MUNTEAN Dorina, doctor în medicină;
  16. TĂBÎRŢĂ Silviu, doctor în politologie;
  17. RICHICINSCHI Iurie, doctor în drept;
  18. ZHYTNIHOR Borys, doctor în drept.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. COBZARI Ludmila, doctor habilitat în economie, profesor universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
  2. NEAGA Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar în specialitatea: 01.01.01 – Analiză matematică;
  3. GUCEAC Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (drept constituţional, drept administrativ, drept poliţienesc), organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.

 4. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de profesor cercetător următorilor pretendenţi:
  1. BOLBOCEANU Aglaida, doctor habilitat în psiholoigie, profesor cercetător la specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii.

 5. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. STIHI Liudmila, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în business);
  2. ŢURCANU Gheorghe, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în business);
  3. COVAŞ Lilia, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în business);
  4. ZNAGOVAN Alexandru, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 15.00.01 – Farmacie;
  5. ISAC Ştefania, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea:13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba română);
  6. MANOLACHE Constantin, doctor în politologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 20.00.06 – Bazele securităţii naţionale.

 6. Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

BOBRENCO Veaceslav, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Federaţiei Ruse, diploma eliberată la 11 martie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor habilitat în tehnică, în specialitatea: 05.11.16 – Aparate, sisteme şi metode de măsurare, informare, control şi diagnostic (construcţie de maşini);
MOROZAN Vladislav, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe medicale, conferit de Centrul Ştiinţific de Chirurgie al Academiei de Ştiinţe Medicale a Federaţiei Ruse, diploma eliberată la 4 februarie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.44 – Chirurgia cardiovasculară;
CEBOTARESCU Valentin, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în medicină, conferit de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” din Iaşi, România, diploma eliberată la 5.01.2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.10 – Boli infecţioase.