Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


23 июня 2005Hotararea Comisiei de atesatre a personalului stiintific si stiintifico-didactic a Consiliului National pentru Acreditare si Atesatre

din 23 iunie 2005
(Proces-verbal nr.4)

Cu privire la conferirea gradelor stiintifice si titlurilor stiintifice si stiintifico-didactice, recunoasterea si echivalarea actelor de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate.

In rezultatul examinarii dosarelor de atestare ale pretendentilor la grade stiintifice si la titluri stiintifice si stiintifico - didactice si in conformitate cu prevederile regulamentare in vigoare, Comisia de atestare a personalului stiintific si stiintifico-didactic HOTARASTE:

Sa confere:Sa recunoasca si sa echivaleze: actele de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate - la 4 persoane


 1. Sa confere, in baza sustinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor stiintifice specializate si a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, gradul stiintific de doctor habilitat urmatoarelor persoane:
  1. CUSNIR Valerii, doctor habilitat in drept;
  2. NAZARIA Sergiu, doctor habilitat in politologie.

 2. Sa confirme, in baza sustinerii publice a tezelor de doctor si a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, deciziile consiliilor stiintifice specializate de a conferi gradul stiintific de doctor urmatoarelor persoane:
  1. MAISTRENCO Galina, doctor in medicina;
  2. BODERSCOVA Larisa, doctor in medicina;
  3. BARBA Doina, doctor in medicina;
  4. SCORPAN Anatolie, doctor in medicina;
  5. SINCARI Marcel, doctor in medicina;
  6. MELNIC Valentina, doctor in medicina;
  7. MARGARINT Ana, doctor in politologie;
  8. MOROZAN Alina, doctor in politologie;
  9. BULOVA Margarita, doctor in politologie;
  10. ANGHEL Elvira, doctor in politologie;
  11. TURCANU Dumitru, doctor in politologie;
  12. TURCANU Radu, doctor in drept;
  13. CIOCIRLAN Aliona, doctor in drept;
  14. VORNICOV I. Mihail, doctor in drept;
  15. POPA N. Dumitru , doctor in drept;
  16. GRIGORAS Stela, doctor in sociologie;
  17. FAUR Mihaela-Liana, doctor in pedagogie;
  18. OANCEA Vasile Dorin, doctor in pedagogie;
  19. BUTNARIU Mihaela, doctor in pedagogie;
  20. POMOHACI Puiu Marcel, doctor in pedagogie;
  21. ILIE Vali, doctor in pedagogie;
  22. MORARI Marina, doctor in pedagogie;
  23. SAGOIAN Eraneac, doctor in pedagogie;
  24. POSTERNAC Silvia, doctor in studiul pedagogie;
  25. MIHAIL St. Antonie, doctor in studiul economie;
  26. SANISLAV P. Mihai, doctor in studiul economie;
  27. BURBULEA Rodica, doctor in studiul economie;
  28. NICOLAESCU Ana, doctor in studiul economie;
  29. BALAN Igor, doctor in studiul economie;
  30. GOLOCIALOVA Irina , doctor in studiul economie;
  31. CIUMAC Ghenadie, doctor in studiul economie;
  32. SIKIMAKA Olga, doctor in studiul fizico-matematice;
  33. LEU Diana, doctor in studiul fizico-matematice;
  34. AL DIABAT Mofleh, doctor in studiul informatica;
  35. ALB Daciana Alina, doctor in studiul fizico-matematice;

 3. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul stiintifico-didactic de profesor universitarurmatorilor pretendenti:
  1. BAIESU Nicolae,doctor habilitat in filologie, profesor universitar in specialitatea: 10.01.09 - Folcloristica.

 4. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A., titlul stiintifico-didactic de conferentiar universitar (docent) urmatorilor pretendenti:
  1. CERTAN Galina,conferentiar universitar in specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului;
  2. GALEA Angela, conferentiar universitar in specialitatea: 14.00.34 - Balneologie si fizioterapie;
  3. BETIU Mircea, conferentiar universitar in specialitatea: 14.00.11 - Dermatologie si venerologie;
  4. STECLARI Tatiana, conferentiar universitar in specialitatea:14.00.09 - Pediatrie;
  5. SIMINOVICI Vladimir, conferentiar universitar in specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie;
  6. REZNEAC Larisa, conferentiar universitar in specialitatea: 14.00.37 - Anestiologie si reanimatologie;
  7. SANDRU Serghei, conferentiar universitar in specialitatea: 14.00.37 - Anestiologie si reanimatologie;
  8. UNGUREANU Sergiu, conferentiar universitar in specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie;
  9. ILIADI Alexandru, conferentiar universitar in specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie;
  10. GHICAVII Vitalie, conferentiar universitar in specialitatea: 14.00.40 - Urologie;
  11. POPOV Mihail, conferentiar universitar in specialitatea: 14.00.40 - Urologie;
  12. OJOVAN Vitalie, conferentiar universitar in specialitatea: 09.00.13 - Filosofie sociala, antropologie filosofica, filosofia culturii;
  13. TOCARENCO Vladimir, conferentiar universitar in specialitatea: 12.00.01 - Teoria generala a dreptului; istoria statului si dreptului; istoria doctrinelor politice si de drept;
  14. LISNIC Angela, conferentiar universitar in specialitatea: 07.00.03 - Istoria universala;
  15. CUPTOV Iurie, conferentiar universitar in specialitatea: 13.00.04 - Teoria si metodica educatiei fizice, antrenamentului sportiv si a culturii fizice de recuperare;
  16. GORASCENCO Alexandru, conferentiar universitar in specialitatea: 13.00.04 - Teoria si metodica educatiei fizice, antrenamentului sportiv si a culturii fizice de recuperare;;
  17. TURCAN Tosia, conferentiar universitar in specialitatea: 19.00.05 - Psihologie sociala, politica si juridica;
  18. TIURICOV Constantin, conferentiar universitar in specialitatea: 08.00.10 - Finante; Moneda;
  19. STUDEONOV Corina, conferentiar universitar in specialitatea: 08.00.14 - Economie mondiala; relatii economice internationale;
  20. BORS Vilena, conferentiar universitar in specialitatea: 08.00.14 - Economie mondiala; relatii economice internationale;;
  21. IGUMNOVA Olga, conferentiar universitar in specialitatea: 08.00.05 - Economie si management (resurse umane);
  22. VACULOVSCHI Elena, conferentiar universitar in specialitatea: 08.00.05 - Economie si management (resurse umane);
  23. AXENTII Victor, conferentiar universitar in specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (limba romana);
  24. BRAICOV Andrei, conferentiar universitar in specialitatea: 01.01.02 - Ecuatii diferentiale;

 5. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul stiintific de profesor cercetator urmatorilor pretendenti:
  1. GHIDIRIM Victoria,doctor habilitat in medicina, conferentiar cercetator in specialitatea:03.00.06 - Virusologie;
  2. VOINA Tatiana,doctor habilitat in medicina, conferentiar cercetator in specialitatea: 14.00.33 - Medicina sociala si management;
  3. MUSTEATA Simion,doctor habilitat in agricultura, conferentiar cercetator in specialitatea: 06.01.05 - Ameliorarea si producerea semintelor;
  4. BACA Svetlana,doctor habilitat in chimie, conferentiar cercetator in specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganica;

  5. Sa recunoasca si sa echivaleze actele de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate de catre urmatoarele persoane:

 6. BIRGAU Mihail ,
 7. diploma de doctor in drept, conferit de Comisia Superioara de Atestare a Ucrainei, eliberata la 11 mai 2005, care se echivaleaza cu gradul stiintific de doctor habilitat in drept, in specialitatea 12.00.02 - Drept public; organizarea si functionarea institutiilor de drept;
 8. BRAGA Lilea ,
 9. diploma de doctor in stiinte filosofice, conferit de Comisia Suprema de Atestare pe langa Consiliul de Ministri al URSS, eliberata la 16 aprilie 1993, care se echivaleaza cu gradul stiintific de doctor in filosofie, in specialitatea 09.00.06 - Teoria si istoria religiei si a liberii cugetari;
 10. BOLOCAN (MITROFAN) Gabriela ,
 11. diploma de doctor in psihologie, conferit de Academia Romana, Romania, eliberata la 19 mai 2005, care se echivaleaza cu gradul stiintific de doctor in psihologie, in specialitatea 19.00.01 - Psihologie generala;
 12. HIRBU Eduard ,
 13. diploma de doctor in economie, conferit de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Romania, eliberata la 22 noiembrie 2003, care se echivaleaza cu gradul stiintific de doctor in economie, in specialitatea: 08.00.11 - Statistica economica;