Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


24 февраля 2005Hotărârea Comisiei de atesatre a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 24 februarie 2005
(Proces-verbal nr.2)

Cu privire la conferirea gradelor stiintifice si titlurilor stiintifice si stiintifico-didactice, recunoasterea si echivalarea actelor de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate

In rezultatul examinarii dosarelor de atestare ale pretendentilor la grade stiintifice si la titluri stiintifice si stiintifico - didactice si in conformitate cu prevederile regulamentare in vigoare, Comisia de atestare a personalului stiintific si stiintifico-didactic HOTARASTE:

Sa confere:Sa recunoasca si sa echivaleze: actele de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate - la 4 persoane

 1. Sa confirme, in baza sustinerii publice a tezelor de doctor si a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, deciziile consiliilor stiintifice specializate de a conferi gradul stiintific de doctor urmatoarelor persoane:
  1. FURTUNA Dorian, doctor in biologie;
  2. ZAKHAROV Alexander, doctor in biologie;
  3. MAZEN HUSNI A. AL MOMANI, doctor in medicina;
  4. MATEEVICI Natalia, doctor in istorie;
  5. MARA M. Teodor, doctor in drept;
  6. DAN Carmen-Mirela, doctor in pedagogie;
  7. BALINT Elena, doctor in pedagogie;
  8. DUMITRESCU Gheorghe, doctor in pedagogie;
  9. FILIPOV Valeriu , doctor in pedagogie;
  10. GONCZI-RAICU Maria, doctor in pedagogie;
  11. SIRBU Svetlana, doctor in pedagogie;
  12. NEDAL M.R. KAWAFHH, doctor in pedagogie;
  13. IBRAHIM ALI NAJI ATOUM , doctor in pedagogie;
  14. TUFEKCI Mehmet Feridun , doctor in economie;
  15. CIOCOI Tatiana, doctor in filologie;
  16. BARNA Andrei-Petru, doctor in filologie;
  17. ARMASAR Ioana-Paula, doctor in filologie;
  18. GRAUR Ana, doctor in filologie;
  19. ROTARU Parascovia, doctor in studiul artelor;

 2. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A., titlul stiintifico-didactic de conferentiar universitar (docent) urmatorilor pretendenti:
  1. SAINSUS Valeriu,conferentiar universitar la catedra Geografie si economia mediului
  2. STRATU Ecaterina, conferentiar universitar la catedraFarmacologie si farmacologie clinica;
  3. BERLIBA Viorel, conferentiar universitar la catedra Drept penal, criminologie si drept penitenciar;
  4. ZAVATIN Vasile, conferentiar universitar la catedra Drept civil;
  5. COPTILET Valentina, conferentiar universitar la catedra Teoria si istoria dreptului;
  6. FURDUI Sergiu, conferentiar universitar la catedra Drept constitutional si drept administrativr;
  7. VIZDOGA Tatiana, conferentiar universitar la catedra Drept procesual penal si criminalistica;
  8. CERNEAVSCHI Pavel, conferentiar universitar la catedra Teoria si istoria statului si dreptului;
  9. PLESCA Maria, conferentiar universitar la catedra Psihologie;
  10. URSU Ludmila, conferentiar universitar la catedra Teoria si metodica stiintelor reale si estetice;
  11. BOGUS Angela, conferentiar universitar la catedra Management social;
  12. BOBOC Rada, conferentiar universitar la catedra Management;
  13. SOLCAN Angela, conferentiar universitar la catedra Management;
  14. SAVGA Ghenadie, conferentiar universitar la catedra Management;
  15. PORTARESCU Serghei, conferentiar universitar la catedra Management;
  16. IONITA Veaceslav, conferentiar universitar la catedra Management social;
  17. ROJNOVEANU Angela, conferentiar universitar la catedra Teoria muzicii si compozitie;
  18. BADRAJAN Svetlana, conferentiar universitar la catedra Istoria muzicii si folclor;
  19. BUZILA Varvara, conferentiar universitar la catedra Limbaj vizual;
  20. MALCOCI Vitalie, conferentiar universitar la catedra Limbaj vizual;
  21. SERBINOV Ion, conferentiar universitar la catedra Pictura;
  22. ARMASU Ludmila, conferentiar universitar la catedra Literatura romana si comparata.

 3. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul stiintific de profesor cercetator urmatorilor pretendenti:
  1. BOIAN Gavril,doctor habilitat in biologie, conferentiar cercetator in specialitatea: 14.00.35 - Chirurgie pediatrica;
  2. PETROV Victor,doctor habilitat in biologie, conferentiar cercetator in specialitatea: 14.00.01 - Obstetirica si ginecologie.

 4. Sa recunoasca si sa echivaleze actele de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate de catre urmatoarele persoane:
 • POPESCU Petru ,
 • diploma de doctor in filosofie, eliberata de Universitatea din Bucuresti, Romania la 26.02.1996, se echivaleaza cu diploma de doctor in filosofie, specialitatea: 09.00.13 - Filosofia sociala, antropologia filosofica si filosofia culturii;
 • NIKITCENKO Ala ,
 • diploma de doctor in pedagogie, eliberata de Universitatea Nationala din Kiev "Taras Sevcenco", Ucraina la 13.12.2004, se echivaleaza cu diploma de doctor in pedagogie, specialitatea: 13.00.02 - Teoria si metodologia instruirii (limba ucraineana);
 • COSALAC Maia ,
 • diploma de doctor in economie, eliberata de Academia de Studii Economice Bucuresti, Romania, la 12.04.2000, se echivaleaza cu diploma de doctor in economie, specialitatea: 08.00.10 - Finante; moneda, credit;
 • TCACENCO Andrei ,
 • diploma de candidat in stiinte tehnice, eliberata de Institutul de Ñercetari Stiintifice in Introscopie al ASP "SPECTR", Moscova, Rusia la 10.09.2004, se echivaleaza cu diploma de doctor in tehnica, specialitatea: 05.11.01 - Aparate si metode de masurare (materiale si articole).