Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


26 января 2006Hotărârea Comisiei de atesatre a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 26 ianuarie 2006
(Proces-verbal nr.1)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 1 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept;
  2. VICOL Dragoş, doctor habilitat în filologie;

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. CEBAN Ecaterina, doctor în agricultură;
  2. STEPANOV Vitalie, doctor în biologie;
  3. CHIRIŢA Elena, doctor în biologie;
  4. BOLDUREANU Anuţa, doctor în istorie;
  5. ZOSIM Alexandru, doctor în drept;
  6. PARENIUC Alexandru, doctor în drept;
  7. CUCIURCĂ Angela, doctor în drept;
  8. APETRI Dumitru, doctor în filologie;
  9. MĂRĂSCU Elena, doctor în filologie;
  10. MRUŢ Ivan, doctor în pedagogie;
  11. OPRIŞAN Naie, doctor în pedagogie;
  12. LUPU Costică, doctor în pedagogie;
  13. DIGOL Irena, doctor în medicină;
  14. MOŞANU Aliona, doctor în tehnică;
  15. CHISTOL Vitalie, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  16. POPA Veaceslav, doctor în tehnică;

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public;
  2. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie; teoria activităţii investigativ-operative);
  3. BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie).

 4. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de profesor cercetător următorilor pretendenţi:
  1. EŞANU Andrei, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător la specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor.

 5. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. CORNEA Sergiu, doctor în politologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.15 – Administraţie publică;
  2. BURLACU Valentin, doctor în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
  3. BOICO Nicolai, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
  4. URSU Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie);
  5. GHERMAN Marian, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal);
  6. LARII Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie);
  7. DIACIKOVSKAIA Vera, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar în specialitatea: 17.00.04 – Arte vizuale (arta aplicată);
  8. BENGHELSDORF Sergo, Maestru în Artă, conferenţiar universitar în specialitatea: 17.00.01 – Arte audiovizuale (arta muzicală);
  9. OVCERENCO Nadejda, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
  10. VACARCIUC Mariana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (muzica);
  11. PASCAL Rodica, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne;
  12. BRANIŞTE Tudor, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie;
  13. GRĂJDIERU Romeo, ddoctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie.

 6. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. POTÎNGĂ Alexei,doctor în drept, conferenţiar cercetător în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
  2. RUSNAC Liliana, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 15.00.01 – Farmacie.

 7. Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

BRAGUŢA Aurelia , Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în economie, conferit de Academia de Studii Economice, Bucureşti, România, eliberată la 16 septembrie 2002, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în economie, în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (antreprenoriat şi micul business);