Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


27 января 2005Hotărârea Comisiei de atesatre a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 27 ianuarie 2005
(Proces-verbal nr.1)


Cu privire la conferirea gradelor stiintifice si titlurilor stiintifice si stiintifico-didactice, recunoasterea si echivalarea actelor de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate.

In rezultatul examinarii dosarelor de atestare ale pretendentilor la grade stiintifice si la titluri stiintifice si stiintifico - didactice si in conformitate cu prevederile regulamentare in vigoare, Comisia de atestare a personalului stiintific si stiintifico-didactic HOTARASTE:
Sa confere:
gradul stiintific de doctor habilitat- la 3 persoane
gradul stiintific de doctor - la 17 persoane
titlul stiintific de profesor universitar la 1 persoana
titlul stiintifico-didactic de conferentiar universitar (docent) - la 3 persoane
titlul stiintific de conferentiar cercetator la 1 persoana

Sa recunoasca si sa echivaleze:
actele de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate - la 2 persoane


 1. Sa confere, in baza sustinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor stiintifice specializate si a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, gradul stiintific de doctor habilitat urmatoarelor persoane:
  1. BEJAN-VOLC Iulia, doctor habilitat in sociologie;
  2. ARHILIUC Victoria, doctor habilitat in drept;
  3. EREMIA Anatol, doctor habilitat in filologie;


 2. Sa confirme, in baza sustinerii publice a tezelor de doctor si a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, deciziile consiliilor stiintifice specializate de a conferi gradul stiintific de doctor urmatoarelor persoane:
  1. SIRBU Tamara, doctor in biologie;
  2. CUREA Natalia, doctor in biologie;
  3. ZAGNAT Marin, doctor in farmacie;
  4. NASERALLAH S.N.Alaa, doctor in medicinat;
  5. UTAN Virgiliu, doctor in medicina;
  6. POSTOLACHE Sergiu, doctor in medicina;
  7. PERU Aurelia, doctor in politologie;
  8. ERMOLOVICI Andrei, doctor in politologie;
  9. LEANCA Viorica , doctor in filosofie;
  10. ZELENSCHI Angela, doctor in filosofie;
  11. NEGRU Cristina, doctor in drept;
  12. DIMITROV Liubomir, doctor in economie;
  13. TARAN Serghei, doctor in economie;
  14. VISAN Ionela Roxana , doctor in economie;
  15. PEREPELITA Serghei, doctor in economie;
  16. EHSAN MOHAMMED ROMMAN, doctor in economie;
  17. STARUS Elena, doctor in stiinte fizico-matematice;


 3. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul stiintifico-didactic de profesor universitar
  urmatorilor pretendenti:
  1. BODRUG Mihai,doctor habilitat in stiinte biologie, profesor universitar la catedra Farmacocognozie si botanica farmaceutica;
  2. VALICA Vladimir,doctor habilitat in farmacie, profesor universitar la catedra Chimie farmaceutica si toxicologica;


 4. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A., titlul stiintifico-didactic de conferentiar universitar (docent) urmatorilor pretendenti:
  1. BABII Leonid,conferentiar universitar la catedra Economie si management;
  2. HAREA Ruslan, conferentiar universitar la catedraContabilitate;
  3. DRAGUTA Nelea, conferentiar universitar la catedra Medicina interna;


 5. Sa confere, in baza demersurilor senatelor institutiilor de invatamant superior, a concluziilor comisiilor de experti in domeniu sau ale expertilor confidentiali, in cazurile prevazute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul stiintific de profesor cercetator urmatorilor pretendenti:
  1. MELNIC Maria,doctor habilitat in biologie, conferentiar cercetator in specialitatea: 03.00.08 - Zoologie;


 6. Sa recunoasca si sa echivaleze actele de calificare stiintifica si stiintifico - didactice obtinute in strainatate de catre urmatoarele persoane:
 • CIOBU Stela ,
 • diploma de doctor in economie, eliberata de Academia de Studii Economice Bucuresti, Romania, la 14.10.2002, se echivaleaza cu diploma de doctor in economie, specialitatea: 08.00.10 - Finante; moneda, credit;
 • SUDACEVSCHI Gabriela ,
 • diploma de doctor in economie, eliberata de Academia de Studii Economice Bucuresti, Romania, la 21.06.2004, se echivaleaza cu diploma de doctor in economie, specialitatea: 08.00.14 - Economie mondiala; relatii economice internationale;