Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


27 апреля 2006Şedinţa Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice

din 27 aprilie 2006

Lista pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice si ştiinţifico-didactice:


Lista deţinătorilor de diplome, atestate obţinute peste hotare propuse pentru recunoaştere şi echivalare:


 1. Gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. REMIŞ Vladimir, doctor habilitat în farmacie;
  2. BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept;
  3. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie.

 2. Gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. DABIJA Tatiana, doctor în agricultură;
  2. BÎRLĂDEAN Gheorghe, doctor în agricultură;
  3. TOPALĂ Lilia, doctor în biologie;
  4. POGREBNOI Serghei, doctor în chimie;
  5. CAZAC Tatiana, doctor în chimie;
  6. NEAMŢU Carmen, doctor în medicină;
  7. IDRICEAN Veronica, doctor în medicină;
  8. ŢURCANU Adela, doctor în medicină;
  9. TOFAN-SCUTARU Liudmila, doctor în medicină;
  10. PARASCHIV Angela, doctor în medicină;
  11. MALAI Elena, doctor în medicină;
  12. POBEDINSCHI-MIHNEVICI, doctor în medicină;
  13. DAMASCHIN Natalia, doctor în medicină;
  14. POALELUNGI Mihail, doctor în drept;
  15. SLONOVSCHI Vitalie, doctor în drept;
  16. CUCOŞ Diana, doctor în drept;
  17. POPESCU Emanoil Iurie, doctor în drept;
  18. ŢURCAN Iuliu, doctor în economie;
  19. PRODAN Mariana, doctor în economie;
  20. TVERDOHLEB Evelina, doctor în economie;
  21. ŞTEFÎRŢĂ Natalia, doctor în economie;
  22. GHENOVA Svetlana, doctor în economie;
  23. ARICOVA Zinovia, doctor în economie;
  24. POLOZ Andrei, doctor în economie;
  25. OMAR Ahmad Alsid, doctor în economie;
  26. BALABAN Larisa, doctor în studiul artelor;
  27. KOCH Thomas, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  28. DUMCENCO Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  29. CODREANU Constantin, doctor în tehnică;
  30. FEDORCIUCOVA Svetlana, doctor în tehnică;
  31. AVRAM Iftinia, doctor în pedagogie;
  32. TOMOIAGĂ Simion, doctor în pedagogie;
  33. MOLDOVAN Elena, doctor în pedagogie;
  34. ZABET Beniamin, doctor în pedagogie;
  35. GRĂDINARU Sorin, doctor în pedagogie;
  36. VICOL Liliana, doctor în pedagogie.

 3. Titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. TĂNASE Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar în specialitatea: 14.00.40 – Urologie;
  2. MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.

 4. Titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. PEŞTEANU Ananie, doctor în agricultură, conferenţiar universitar în specialitatea: 06.01.07 – Pomicultură;
  2. CALISTRU Anatoliee, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
  3. ŞCERBINA Romeo, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
  4. GALBUR Oleg, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică;
  5. HANGAN Corneliu, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică;
  6. CAZACU Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică;
  7. MELNIC Sergiu, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 15.00.01 – Farmacie;
  8. PETROIA Andrei, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
  9. GÎNJU Stela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (biologia);
  10. SOLCAN Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba franceză).

 5. Titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. MURA Sergiu,doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
  2. ANTIPA Vasile, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.26 – Ftiziopneumologie;
  3. COJOCARU Ala, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie;
  4. ERENCOVA Natalia, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie;

Lista deţinătorilor de diplome, atestate obţinute peste hotare propuse pentru recunoaştere şi echivalare:
TARABURCA Emilia, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea: 05.04.02 – Literatura bulgară, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Bulgaria, diploma eliberată la 27 februarie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, în specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată;;
VRABIE Diana, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în filologie, conferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, diploma eliberată la 7 aprilie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, în specialitatea: 10.01.01 – Literatura română;
PALAŞ Serghei, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie mecanică, conferit de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, diploma eliberată la 21 februarie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.14.04 – Centrale termoenergetice (partea termică), termoenergetica industrială;
BOHANASTIUC Victoria, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova, diploma eliberată la 12 octombrie 1995, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor habilitat în informatică, în specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program;
IZVOREANU Bartolomeu, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova, diploma eliberată la 12 octombrie 1995, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în informatică, în specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program;
COANDĂ Ilie, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe fizico-matematice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a URSS, diploma eliberată la 3 aprilie 1985, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în informatică, în specialitatea: 01.05.05 – Sisteme informaţionale;;