Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


27 октября 2005Hotărârea Comisiei de atesatre a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 27 octombrie 2005
(Proces-verbal nr.6)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 7 persoane


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat în drept;
  2. PRUS Elena, doctor habilitat în filologie;
  3. GUŢU Eugen, doctor habilitat în medicină;

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. LEŞCU Anatol, doctor în istorie;
  2. TOMA Gh. Toader, doctor în drept;
  3. COSNEANU Gh. Gheorghe, doctor în drept;
  4. TAŞCĂ Mihail, doctor în drept;
  5. SMOCHINA Carolina, doctor în drept;
  6. BUCĂTARU Igor, doctor în politologie;
  7. BRÂNZILĂ Ion, doctor în agricultură;
  8. LOZOVANU Carolina, doctor în economie;
  9. BEDA Oxana, doctor în economie;
  10. HĂRŞAN Monica, doctor în filologie;
  11. MARIAN Ana, doctor în studiul artelor;
  12. LUPAN Oleg, doctor în tehnică;
  13. ŢIPLE Dorina, doctor în medicină;
  14. DOCU AXELERAD Any , doctor în medicină;
  15. DAMAŞCAN Ghenadie, doctor în medicină;

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. PITUŞCAN Feodosie, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică;
  2. ŞTEFANIUC Olga, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (antreprenoriat şi micul business)

 4. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. SOFRONI Larisa,doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
  2. CHELEA Iurie, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.29 – Hematologie şi transfuziologie.

 5. Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

VERLAN Serghei, gradul ştiinţific de doctor în informatică, conferit de Universitatea Paul Verlaine - Metz, Franţa, eliberată la 07 martie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în informatică, în specialitatea 01.05.01 – Bazele teoretice ale inforaticii; programarea calculatoarelor;
SECRIERU Grigore, recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în drept, conferit de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, diploma eliberată la 4 octombrie 2004, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, în specialitatea 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
OBJELEAN Nicolae, gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe tehnice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a URSS, eliberată la 4 noiembrie 1981, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în informatică, în specialitatea: 01.05.05 – Sisteme informaţionale;
FRUNZĂ Valentin, gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe fizico-matematice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a URSS, eliberată la 29 iunie 1983, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în informatică, în specialitatea: 01.05.04 – Modelarea matematică; metode matematice, produse program;
PUIA Raisa, gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova, eliberată la 16 octombrie 1997, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în informatică, în specialitatea: 01.05.04 – Modelarea matematică; metode matematice, produse program;
OBJELEAN Nicolae, titlul ştiinţifico-didactic de docent, la catedra Cibernetică economică conferit de Comitetul Şcolii Superioare a Ministerului Ştiinţei, Şcolii Superioare şi Politicii Tehnice a Federaţiei Ruse, eliberată la 19 noiembrie 1992, care se echivalează cu titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar în specialitatea: 01.05.05 – Sisteme informaţionale;
CORCEVSCHI Svetlana , gradul ştiinţific de doctor în filozofie, conferit de Universitatea din Rostock (facultatea de Filozofie) Republica Federală Germană eliberată la 11 mai 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în pedagogie, în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;