Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Sistem de management al conţinutului pentru Web


Autor: Oleg Burlaca
Gradul:doctor în informatică
Specialitatea: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Gaindric
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică
Consultant ştiinţific: Svetlana Cojocaru
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia: Institutul de Matematică şi Informatică
CSS: DH 01-01.05.04-27.03.08
Institutul de Matematică şi Informatică

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Teza

CZU 004:65.012.4

Adobe PDF document 1.29 Mb / în română
70 pagini


Cuvinte Cheie

sistem de management al conţinutului, CMS, NeoSite, model de date, arhitectura sistemului, elaborarea site-urilor web

Adnotare

Trecerea la societatea informaţională implică sporirea volumului de informaţii şi accelerarea comunicării, problema managementului eficient al conţinutului devine tot mai importantă. Sistemele de management al conţinutului (CMS) facilitează elaborarea şi mentenanţa site-urilor Web complexe.

În teză este propus şi implementat un model nou de CMS bazat pe următoarele rezultate:

În baza modelelor propuse a fost implementat CMS-ul NeoSite care conţine funcţionalitatea de bază necesară elaborării şi întreţinerii site-urilor web, dar care oferă şi posibilitatea dezvoltării ulterioare pînă la o soluţie pentru o problemă specifică. Succesul implementării mai multor site-uri cu ajutorul CMS-ului elaborat subliniază importanţa modelelor conceptuale care stau la baza unor astfel de sisteme.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Sisteme de management al conţinutului
 • 1.1. Preliminarii
 • 1.2. Managementul conţinutului
 • 1.3. Ciclul de viaţă al managementului conţinutului
 • 1.4. Clasificarea CMS
 • 1.5. CMS: priorităţi şi lacune
 • 1.6. Căi de dezvoltare CMS
 • 1.7. Formularea problemei

CAPITOLUL 2. Un model de sistem de management al conţinutului
 • 2.1. Introducere
 • 2.2. Etapele de elaborare a site-urilor web
 • 2.3. Modelul paginii de conţinut al site-ului structurat
 • 2.4. Model relaţional-ierarhic de gestiune a datelor
 • 2.5. Modelul hipertext al site-ului
 • 2.6. Arhitectura sistemului
 • 2.7. Aplicaţia client al sistemului
 • 2.8. Procesul de generare a site-ului
 • 2.9. Sistemul de management al conţinutului NeoSite
 • 2.10. Concluzii

CAPITOLUL 3. Aplicaţiile sistemului NeoSite
 • 3.1. Domeniul de aplicabilitate
 • 3.2. Portofolio
 • 3.3. Studiu de caz: site-ul CNAA
 • 3.3.1. Site-urile anterioare ale CSA/CNAA
 • 3.3.1. Teze digitale
 • 3.3.3. Analiza şi structurarea informaţiei
 • 3.3.4. Elaborarea modelului de date şi a structurii site-ului. Implementare
 • 3.3.5. Sistemul de căutare
 • 3.3.6. Statistica site-ului. Evaluare