Аттестационная комиссия
Комиссия по аккредитации
Комиссия по экспертов
Распоряжения, инструкции
Нормативные акты
Номенклатура
Организации
Ученые советы
Семинары
Диссертации
Научные руководители
Ученые
Докторанты
Постдокторанты
CNAA logo

 română | русский | english


Luminescenţa şi emisia undelor THz ale materialelor nanostructurate în baza compuşilor semiconductori III-V


Автор: Sîrbu Lilian
Степень:доктор физико-математических наук
Специальность: 01.04.10 - Физика и инженерия полупроводников
Год:2011
Научный руководитель: Ion Tighineanu
доктор хабилитат, профессор, Институт математики и информатики
Институт: Технический Университет Молдовы
Ученый совет: DH 30-01.04.10-23.04.09
Государственный Университет Молдовы

Статус

Диссертация была зашищена 23 сентября 2011
Утверждена Национальным Советом 11 ноября 2011

Автореферат

Adobe PDF document2.51 Mb / на румынском

Содержание


1. SITUAŢIA CURENTĂ ÎN STUDIEREA COMPUŞILOR SEMICONDUCTORI A3B5 CU APLICAI ÎN SPECTROSCOPIA THz, EMISIA DE ELECTRONI ÎN CÂMP, LUMINESCENŢA ŞI REZONANŢA PLASMONICĂ
 • 1.1. Generarea undelor terahertz de la suprafaţa semiconductorilor
 • 1.2. Surse de terahertz în baza semiconductorilor A3B5
 • 1.3. Rectificarea optică de la suprafaţă
 • 1.4. Catodoluminescenţa în microscopul electronic cu baleiaj: aplicarea la structurile semiconductoare de dimensiuni mici
 • 1.5. Semiconductoare A3B5 dopate cu pământuri rare: creşterea, proprietăţile şi fabricarea dispozitivelor elecroluminescente
 • 1.6. Studiul rezonanţei plasmonice
 • 1.7. Studiul emisiei cu efect de câmp
 • 1.8. Concluzii

2. METODE DE OBŢINERE ŞI CERCETARE A STRUCTURILOR POROASE PE BAZA SEMICONDUCTORILOR A3B5
 • eee
 • 2.1. Fabricarea structurilor poroase prin metoda electrochimică
 • 2.2. Iradierea structurilor semiconductoare poroase cu ioni de Kr+15 şi Xe+23
 • 2.3. Doparea structurilor semiconductoare poroase cu metale de tranziţie i pământuri rare
 • 2.4. Caracterizarea materialelor prin metoda fotoluminescenţei
 • 2.5. Catodoluminescenţa structurilor semiconductoare poroase
 • 2.6. Caracterizarea materialelor prin emisia undelor terahertz
 • 2.7. Metodica caracterizării punctelor metalice în prezenţa rezonanţei plazmonice de suprafaţ ă
 • 2.8. Metodica caracterizării materialelor prin emisia de câmp
 • 2.9. Concluzii

3. LUMINESCENŢA STRUCTURILOR POROASE ALE COMPUŞILOR A3B5 ŞI ALE COMPOZITELOR LUMINOFORE PREPARATE ÎN BAZA LOR
 • 3.1. Spectroscopia catodoluminescenţei în nanostructuri de InP
 • 3.2. Microanaliza catodoluminescenţei structurilor poroase GaP
 • 3.3. Materiale nanocompozite în baza templatelor de GaP dopate cu Er3+ şi Eu3+ pentru aplicaţii optoelectronice
 • 3.4. Materiale luminofore nanocompozite în baza templatelor de GaAs dopate cu Er3+ şi Eu3+
 • 3.5. Caracterizarea catodoluminescenţei materialelor preparate în baza structurilor poroase de GaP dopate cu pământuri rare
 • 3.6. Rezonanţa plasmonică de suprafaţă la nanoparticulele de Ag depuse în interiorul templatelor poroase de GaP
 • 3.7. Concluzii

PROPRIETĂŢILE NELINEARE ŞI EMISIA ELECTRONICĂ CU EFECT DE CÂMP ÎN COMPUŞII A3B5 POROŞI
 • 4.1. Tehnica de obţinere a membranelor poroase subţiri de InP
 • 4.2. Studiul conductivităţii în membranele nanoporoase de InP şi a mobilităţii electronilor în aceste nanostructuri folosind spectroscopia terahertz
 • 4.3. Efectul optic neliniar amplificat în membranele de InP (100)
 • 4.4. Emisia terahertz în membrane de InP (111) poroase obţinute prin tratament electrochimic şi iradiere ulterioară cu ioni de gaze inerte (Kr, Xe) la energii mari
 • 4.5. Emisia electronică cu efect de câmp în semiconductori cu bandă interzisă îngustă (InAs)
 • 4.6. Concluzii
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI