Attestation committee
Accreditation committee
Expert committee
Dispositions, instructions
Normative acts
Nomenclature
Institutions
Scientific councils
Seminars
Theses
Scientific advisers
Scientists
Doctoral students
Postdoctoral students
CNAA logo

 română | русский | english


Diagnosis of malocclusions in children with neurological disorders


Author: Poștaru Cristina
Degree:doctor of medicine
Speciality: 14.00.21 - Stomatology
Year:2021
Scientific advisers: Diana Uncuţă
doctor habilitat, associate professor (docent)
Postnikov Mikhail
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină din Samara, Federația Rusă
Institution: Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova

Status

Term of presenting of the thesis 29 September, 2021

Abstract

Adobe PDF document1.12 Mb / in romanian
Adobe PDF document1.27 Mb / in english

Thesis

CZU 616.31-007:616.8-07-053.2(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / in romanian
156 pages


Summary


1. ASPECTELE CONTEMPORANE ALE ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE LA COPIII CU DEREGLĂRI NEUROLOGICE
 • 1.1. Actualitatea problemei. Frecvența anomaliilor dento-maxilare la copiii cu dereglări neurologice
 • 1.2. Aspectul interdisciplinar al anomaliilor dento-maxilare la copii
 • 1.2.1. Manifestările clinice ale anomaliilor dento-maxilare la copiii cu dereglări neurologice funcționale
 • 1.2.2. Evaluarea anomaliilor dento-maxilare la copiii cu dereglări neurologice organice. Particularități clinice și imagistice
 • 1.3. Fenomenul algic în raport cu anomaliile dento-maxilare la copii
 • 1.3.1. Cefaleea: clasificare, frecvență. Cefaleea de tensiune
 • 1.4. Actul neurofiziologic și fenomenul motor al masticației la copii
 • 1.5. Paralizia cerebrală infantilă. Clasificare, frecvența la copiii cu anomalii dento-maxilare
 • 1.6. Aplicarea metodei neurofiziologice la copiii cu anomalii dento-maxilare
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Date generale despre studiu
 • 2.2. Metodologia cercetării
 • 2.3. Metode clinice și complementare de investigare
 • 2.4. Metode radiologice de investigare
 • 2.5. Metoda funcțională de diagnostic
 • 2.6. Prelucrarea statistică a datelor .
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA STĂRII MORFOLOGICE A APARATULUI DENTO-MAXILAR ȘI A FACTORILOR NOCIVI DE DEZVOLTARE LA COPIII CU DEREGLĂRI NEUROLOGICE
 • 3.1. Rolul factorilor nocivi ai anomaliilor dento-maxilre și examenul clinic al copiilor cu dereglări neurologice
 • 3.2. Analiza dezvoltării arcadelor dentare în dentiția mixtă și în cea permanentă la copiii cu dereglări neurologice
 • 3.3. Aprecierea creșterii și dezvoltării aparatului dento-maxilar la copiii cu dereglări neurologice
 • 3.4. Analiza parametrilor cefalometrici ai tomografiei computerizate din secțiune sagitală la copiii cu anomalii dento-maxilare și dereglări neurologice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ANALIZA FRECVENȚEI ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE LA COPII ÎN FUNCȚIE DE PATOLOGIA NEUROLOGICĂ
 • 4.1. Frecvența anomaliilor dento-maxilare asociate la copiii cu dereglări neurologice organice
 • 4.2. Concluzii la capitolul 4

5. EVALUAREA STĂRII FUNCȚIONALE A APARATULUI NEUROREFLECTOR PRIN EXAMENUL ELECTROMIOGRAFIC LA COPIII CU ANOMALII DENTO-MAXILARE ȘI DEREGLĂRI NEUROLOGICE
 • 5.1. Caracteristica generală a electromiografiei de suprafață la copiii incluși în studiu
 • 5.2. Determinarea valorii diagnostice a parametrilor electromiografici standardizați în funcție de fazele contracțiilor musculare ale mușchilor sistemului masticator
 • 5.3. Interrelația anomaliilor dento-maxilare la copiii cu cefalee de tensiune
 • 5.4. Studiul clinic comparativ privind identificarea datelor generale, clinice și neurofiziologice
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI