Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Manifestări ştiinţifice


Registrul manifestărilor ştiinţifice organizate în Republica Moldova, anul 2014:

I.Congrese, simpozioane, conferinţe internaţionale

II. Congrese, simpozioane, conferinţe cu participare internaţională

III. Congrese, simpozioane, conferinţe naţionale

IV. Alte tipuri de manifestări (sesiuni, seminare, mese rotunde, et

Регистр международных научных мероприятий, предусмотренных в Республике Молдова на 2014 год

The list of international scientific events planned for the year 2014, Republic of Moldova

Manifestări ştiinţifice organizate peste hotare, anul 2014

Министерство образования и науки Российской Федерации. Сводные данные международных мероприятий в области образования, науки и инноваций на 2014 г.(Регионы мира и страны СНГ)

Registrul manifestărilor ştiinţifice organizate în Republica Moldova, anul 2013:

Adobe PDF documentManifestări ştiinţifice apropiate (noiembrie 2013)

Adobe PDF document I.Congrese, simpozioane, conferinţe internaţionale

Adobe PDF documentII. Congrese, simpozioane, conferinţe cu participare internaţională

Adobe PDF document III. Congrese, simpozioane, conferinţe naţionale

Adobe PDF documentIV. Alte tipuri de manifestări (sesiuni, seminare, mese rotunde, etc.)

Adobe PDF document Регистр международных научных мероприятий, предусмотренных в Республике Молдова на 2013 год

MS Word document3rd WORD CONFERENCE on INNOVATION & COMPUTER SCIENCE 26 - 28 April 2013

MATERIALE ALE CONFERINŢELOR ŞTIINŢIFICE

Adobe PDF document Materialele Conferinţei ştiinţifice "Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova" 8 aprilie, 2011 Chisinau, AŞM

Adobe PDF document CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ "TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI SECURITATE"