Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Comisiile de experţi


REGISTRUL EXEPRȚILOR ANACEC ÎN CERCETARE ȘI INOVARE

COMISIA DE PROFIL ÎN CERCETARE ȘI INOVARE

COMISIILE DE EXPERŢI ÎN DOMENIUL ATESTĂRII (ordinul nr. 13A din 03 iunie 2020, completat prin ordinul nr.16A din 14 septembrie 2020)

Comisia 1. Matematică, ştiinţa informaţiei şi științe fizice: ramurile ştiinţifice 11-13

 1. Chiriac Liubomir, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 2. Culiuc Leonid, vicepreședinte,doctor habilitat, profesor universitar, academician, Institutul de Fizică Aplicată
 3. Izbaș Vladimir, secretar științific,doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”
 4. Căpătână Gheorghe, doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 5. Cioban Mitrofan, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Universitatea de Stat din Tiraspol
 6. Clochișner Sofia, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Fizică Aplicată
 7. Gaindric Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent, Institutul de Matematică și Informatică “Vladimir Andrunachievici”
 8. Hîncu Boris,doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 9. Marina Vasile, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 10. Nica Denis, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova
 11. Perjan Andrei, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 12. Popa Mihail, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică și Informatică “Vladimir Andrunachievici”
 13. Șișianu Sergiu, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Comisia 2. Științe chimice, biologice și geonomice: ramurile ştiinţifice 14-16

 1. Bușmachiu Galina, președinte,doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Zoologie
 2. Macaev Fliur, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
 3. Cepoi Liliana, secretar științific, doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Microbiologie si Biotehnologie
 4. Cojocari Lidia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău
 5. Duca Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"
 6. Ghendov Veaceslav, doctor, conferențiar cercetător, Grădina Botanică Națională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 7. Gonța Maria, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 8. Moșanu-Șupac Lora, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 9. Povar Igor, doctor habilitat, conferențiar universitar, Institutul de Chimie
 10. Smerea Svetlana, doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
 11. Sochircă Vitalie, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Comisia 3. Științe inginerești și tehnologii: ramurile ştiinţifice 21-28

 1. Sobor Ion, președinte, doctor, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 2. Berzan Vladimir, vicepreședinte, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Eenergetică
 3. Ghendov-Moșanu Aliona, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 4. Cerempei Valerian, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 5. Lupan Oleg, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 6. Marian Grigore, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 7. Sturza Rodica, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 8. Topală Pavel, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 9. Bostan Ion, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Universitatea Tehnică a Moldovei
 10. Beșliu Victor, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 11. Nuca Ilie, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei

Comisia 4. Științe medicale: ramurile ştiinţifice 31-35

 1. Guțu Evghenii, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 2. Tagadiuc Olga, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 3. Bernic Jana, secretar științific, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 4. Ciobanu Elena, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 5. Cobeț Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 6. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 7. Cușnir Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 8. Fala Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 9. Gavriliuc Mihail, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 10. Revenco Ninel, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 11. Sofroni Larisa, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Oncologic
 12. Lozan Oleg, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 13. Țîbîrnă Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Comisia 5. Științe agricole: ramurile ştiinţifice 41-45

 1. Boincean Boris, președinte, doctor habilitat, profesor cercetător,Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”
 2. Balan Valerian, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 3. Nicolaescu Gheorghe, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 4. Bucarciuc Victor, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 5. Enciu Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 6. Eremia Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 7. Focșa Valentin, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
 8. Leah Tamara doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae dimo”
 9. Voloșciuc Leonid, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
 10. Afanasiev Veaceslav, doctor, Enecom Internațional SRL

Comisia 6. Științe ale educației şi psihologie: ramurile ştiinţifice 51, 53

 1. Cojocaru Victoria, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 2. Cuznețov Larisa, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău
 3. Golubițchi Silvia, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 4. Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 5. Ciorbă Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău
 6. Franțuzan Liudmila, doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Științe ale Educației
 7. Povestca Lazari, doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
 8. Rusnac Svetlana, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 9. Racu Jana, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 10. Şleahtiţchi Mihail, doctor habilitat, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică
 11. Briceag Silvia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 12. Şova Tatiana, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Comisia 7. Științe economice, sociologie, media și comunicare: ramurile ştiinţifice 52, 54, 57

 1. Timuș Angela, președinte doctor, conferențiar cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice
 2. Cotelnic Ala, vicepreședinte doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 3. Milicenco Stela, secretar științific doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 4. Catan Petru, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova
 5. Cimpoieș Dragoș, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 6. Cojocaru Maria, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 7. Feuraș Eugenia, doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 8. Gheorghiță Maria, doctor, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 9. Lobanov Natalia, doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 10. Muntean Neli, doctor, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 11. Perciun Rodica, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice
 12. Toacă Zinovia, doctor, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 13. Țurcan Nelly, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 14. Pârțachi Ion, doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei

Comisia 8. Științe juridice, politice, militare și informații: ramurile ştiinţifice 55, 56, 58

 1. Gamurari Vitalie, președinte doctor, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 2. Cojocaru Violeta, vicepreședinte doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 3. Timotin Mariana, secretar științific doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 4. Arseni Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 5. Balmuș Victor, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 6. Boișteanu Eduard, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 7. Osoianu Tudor, doctor, conferențiar universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
 8. Saca Victor, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 9. Sprincean Serghei, doctor habilitat, conferențiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 10. Țurcan Serghei, doctor, conferențiar universitar, Curtea Constituțională
 11. Bujor Valeriu, doctor, profesor universitar, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
 12. Cușnir Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 13. Grecu Raisa, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C.Stere”
 14. Moraru Victor, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent, Academia de Științe a Moldovei

Comisia 9. Științe umaniste: ramurile ştiinţifice 61-65

 1. Tomuleț Valentin, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 2. Prus Elena, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 3. Badrajan Svetlana, secretar științific doctor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 4. Pascaru Ana, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Istorie
 5. Popa Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 6. Savin Angela, doctor habilitat, conferențiar universitar, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 7. Şlapac Mariana, doctor habilitat, conferențiar cercetător, membru corespondent Institutul Patrimoniului Cultural
 8. Șleahtițchi Maria, doctor habilitat, conferențiar universitar, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 9. Șișcanu Ion, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
 10. Zbanț Ludmila, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 11. Petrencu Anatol, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 12. Postică Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova