Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Comisiile de experţi


Comisiile de experţi în domeniul atestării (în continuare – comisiile de experţi) sunt formate în temeiul HOTĂRÎRII Nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (p.10, 4) a Anexei nr.1 .

Comisiile de experţi constituie un element de bază al sistemului de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic din Republica Moldova.

Comisiile de experţi au statut de organ consultativ al Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (în continuare – ANACEC).

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC Nr.39 din 10.10.2018 cu privire la comisiile de experți de atestare a personalului științific și știinlifico-didactic

Anexa 1 la decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 39 din 10 octombrie 2018.Regulamentul comisiilor de experţi în domeniul atestării

DECIZIA Consiliului de Conducere al ANACEC Nr.40 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea structurii și componenței nominale a comisiilor de experți în domeniul atestăriiCOMISIILE DE EXPERŢI ÎN DOMENIUL ATESTĂRII
(decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr.40 din 10.10.2018)

Matematică şi ştiinţa informaţiei: ramurile ştiinţifice – 11, 12

 1. PREŞEDINTE: GAINDRIC Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent
 2. VICEPREŞEDINTE: PERJAN Andrei, doctor habilitat, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: CATARANCIUC Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar
 4. CĂPĂŢÂNĂ Gheorghe, doctor, profesor universitar
 5. BOLUN Ion, doctor habilitat, profesor universitar
 6. CHIRIAC Liubomir, doctor habilitat, profesor universitar
 7. POPA Mihail, doctor habilitat, profesor universitar
 8. NEAGU Vasile, doctor habilitat, profesor universitar
 9. MORARU Vasile, doctor, conferenţiar universitar
 10. MIŞCOI Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, academician

Științe fizice: ramura ştiinţifică – 13

 1. PREŞEDINTE: CULIUC Leonid, doctor habilitat, profesor cercetător, academician
 2. VICEPREŞEDINTE: NICA Denis, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: URSACHI Veaceslav, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 4. RUSU Emil, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 5. CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat, profesor cercetător
 6. BARSUC Alexandru, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 7. BELOUSOV Igor, doctor habilitat, profesor universitar, IFA
 8. TRONCIU Vasile, doctor habilitat, profesor universitar, UTM
 9. TOPALĂ Pavel, doctor habilitat, profesor universitar

Științe şi tehnologii chimice: ramura ştiinţifică – 14, profilurile ştiinţifice – 253, 254

 1. PREŞEDINTE: GULEA Aurelian, doctor habilitat, profesor universitar, academician
 2. VICEPREŞEDINTE: CIUMAC Jorj, doctor, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: SOLDATENCO Eugenia, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 4. GONŢA Maria, doctor habilitat, profesor universitar
 5. GLADCHI Viorica, doctor, conferenţiar universitar
 6. ŞARAGOV Vasili, doctor habilitat, profesor universitar
 7. MACAEV Fliur, doctor habilitat, profesor cercetător
 8. POVAR Igor, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 9. IORGA Eugen, doctor, conferenţiar universitar

Științe biologice şi geonomice: ramurile ştiinţifice – 15, 16, 26, 28

 1. PREŞEDINTE: COZARI Tudor, doctor habilitat, profesor universitar
 2. VICEPREŞEDINTE: CRIVOI Aurelia, doctor habilitat, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: ANDRONIC Larisa, doctor, conferenţiar cercetător
 4. USATÎI Agafia, doctor habilitat, profesor cercetător
 5. BUŞMACHIU Galina, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 6. CUZA Petru, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 7. SOCHIRCĂ Vitalie, doctor, conferenţiar universitar
 8. ZUBCOV Elena, doctor habilitat, profesor cercetător, membru corespondent
 9. PUŢUNTICĂ Anatolie, doctor, conferenţiar universitar
 10. MOŞANU-ȘUPAC Lora, doctor, conferenţiar universitar
 11. BULIMAGA Constantin, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 12. LEAH Tamara, doctor, conferenţiar universitar

Inginerie: ramurile ştiinţifice – 21, 22, 23, 24, 27, profilurile ştiinifice – 251, 252, 255

 1. PREŞEDINTE: BOSTAN Ion, doctor habilitat, profesor universitar, academician
 2. VICEPREŞEDINTE: MARIAN Grigore, doctor habilitat, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: SOBOR Ion, doctor, profesor universitar
 4. BERZAN Vladimir, doctor habilitat, profesor cercetător
 5. DICUSAR Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar
 6. STOICEV Petru, doctor habilitat, profesor universitar
 7. STURZA Rodica, doctor habilitat, profesor universitar
 8. LUPAN Oleg, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 9. GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat, profesor universitar
 10. SERBIN Vladimir, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 11. RUSU Ion, doctor habilitat, profesor universitar
 12. LUNGU Valeriu, doctor, conferenţiar universitar

Ştiinţe medicale (medicină fundamentală, terapie şi ştiinţe ale sănătăţii): ramurile ştiinţifice - 31, 33, 34, 35,
specialităţile ştiinţifice – 321.01, 321.02, 321.03, 321.04, 321.05, 321.06, 321.07, 321.08, 321.09, profilurile ştiinţifice – 322, 324

 1. PREŞEDINTE: REVENCO Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar
 2. VICEPREŞEDINTE: TAGADIUC Olga, doctor habilitat, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: DJUGOSTRAN Valeriu, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 4. GAVRILIUC Mihai, doctor habilitat, profesor universitar
 5. NACU Anatolie, doctor habilitat, profesor universitar
 6. COBEŢ Valeriu, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 7. TOPOR Boris, doctor habilitat, profesor universitar
 8. SPINEI Larisa, doctor habilitat, profesor universitar
 9. GROPPA Liliana, doctor habilitat, profesor universitar
 10. ŞCIUCA Svetlana, doctor habilitat, profesor universitar
 11. HOLBAN Tiberiu, doctor habilitat, profesor universitar
 12. PĂDURE Andrei, doctor habilitat, conferenţiar universitar

Ştiinţe medicale (chirurgie): specialităţile ştiinţifice – 321.10, 321.13, 321.14, 321.15, 321.16, 321.17, 321.18, 321.19,
321.20, 321.21, 321.22, 321.23, 321.24, 321.25, 321.26, profilulul ştiinţific – 323

 1. PREŞEDINTE: GUŢU Eugen, doctor habilitat, profesor universitar
 2. VICEPREŞEDINTE: MIŞIN Igor, doctor habilitat, profesor cercetător
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: BERNIC Jana, doctor habilitat, profesor universitar
 4. UNCUŢĂ Diana, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 5. BENDELIC Eugen, doctor habilitat, profesor universitar
 6. FRIPTU Valentin, doctor habilitat, profesor universitar
 7. CROITOR Gheorghe, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 8. TEMIRGAZ Valeriu, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 9. DONSCAIA Anna, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 10. SANDUL Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar
 11. BELÎI Adrian, doctor habilitat, conferenţiar universitar

Ştiinţe agricole: domeniul ştiinţific – 4

 1. PREŞEDINTE: BOINCEAN Boris, doctor habilitat, profesor cercetător
 2. VICEPREŞEDINTE: CIMPOIEŞ Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: NICOLAESCU Gheorghe, doctor, conferenţiar universitar
 4. EREMIA Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar
 5. BUCARCIUC Victor, doctor habilitat, profesor cercetător
 6. ENCIU Valeriu, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 7. RAPCEA Mihai, doctor habilitat, profesor cercetător
 8. VOLOŞCIUC Leonid, doctor habilitat, profesor cercetător
 9. FOCŞA Valentin, doctor habilitat, conferenţiar cercetător

Științe ale educației şi psihologie: ramurile ştiinţifice – 51, 53

 1. PREŞEDINTE: CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat, profesor universitar
 2. VICEPREŞEDINTE: LUPU Ilie, doctor habilitat, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: RUSNAC Svetlana, doctor, conferenţiar universitar
 4. COJOCARU Victoria, doctor habilitat, profesor universitar
 5. RACU Jana, doctor habilitat, profesor universitar
 6. DANDARA Otilia, doctor habilitat, profesor universitar
 7. POVESTCA Lazăr, doctor, profesor universitar
 8. GAGIM Ion, doctor habilitat, profesor universitar
 9. CIORBĂ Constantin, doctor habilitat, profesor universitar
 10. GORAȘ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat, profesor universitar

Științe economice: ramura ştiinţifică – 52

 1. PREŞEDINTE: COTELNIC Ala, doctor habilitat, profesor universitar
 2. VICEPREŞEDINTE: NEDERIŢA Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: PERCIUN Rodica, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 4. CHISTRUGA Boris, doctor habilitat, profesor universitar
 5. FEURAŞ Eugenia, doctor habilitat, profesor universitar
 6. GHEORGHIŢĂ Maria, doctor, profesor universitar
 7. PETROVICI Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar
 8. PÂRŢACHI Ion, doctor, profesor universitar
 9. DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 10. CIMPOIEŞ Dragoş, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 11. TIMUŞ Angela, doctor, conferenţiar cercetător
 12. DOLGHI Cristina, doctor, conferenţiar universitar

Științe juridice (drept public şi penal): specialităţile ştiinţifice – 552.01, 552.02, 552.03, 552.04, 552.05, 552.06, 552.07, profilul ştiinţific – 554

 1. PREŞEDINTE: DOLEA Igor, doctor habilitat, profesor universitar
 2. VICEPREŞEDINTE: BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: ŢURCAN Serghei, doctor, conferenţiar universitar
 4. ULIANOVSCHI Xenofon, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 5. BUJOR Valeriu, doctor, profesor universitar
 6. BALMUŞ Victor, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 7. ODAGIU Iurie, doctor, conferenţiar universitar
 8. COJOCARU Radion, doctor, conferenţiar universitar
 9. ARSENI Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar

Științe juridice (teoria dreptului şi drept privat): profilurile ştiinţifice – 551, 553, specialitatea ştiinţifică – 552.08

 1. PREŞEDINTE: COJOCARU Violeta, doctor habilitat, profesor universitar
 2. VICEPREŞEDINTE: BOIŞTEANU Eduard, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: CHIRTOACĂ Natalia, doctor, conferenţiar universitar
 4. GRECU Raisa, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 5. BALTAGA Dmitrii, doctor habilitat, profesor universitar
 6. OSMOCHESCU Nicolae, doctor, profesor universitar
 7. SADOVEI Nicolae, doctor habilitat in drept privat
 8. BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat, profesor universitar
 9. CEBOTARI Valentina, doctor, conferenţiar universitar
 10. GAMURARI Vitalie, doctor, conferenţiar universitar

Istorie, filosofie, teologie şi ştiinţe sociale: ramurile ştiinţifice – 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64

 1. PREŞEDINTE: TOMULEŢ Valentin, doctor habilitat, profesor universitar
 2. VICEPREŞEDINTE: JUC Victor, doctor habilitat, profesor cercetător
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: MILICENCO Stela, doctor, conferenţiar universitar
 4. STEPANOV Georgeta, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 5. ROTARU Liliana, doctor, conferenţiar universitar
 6. VORNIC Vlad, doctor, conferenţiar cercetător
 7. ȘIȘCANU Ion, doctor habilitat, profesor universitar
 8. PASCARU Ana, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 9. SACA Victor, doctor habilitat, profesor universitar
 10. GROZA Andrei, doctor, conferenţiar universitar
 11. DUMITRU Diana, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 12. MORARU Victor, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent

Filologie: ramura ştiinţifică - 62

 1. PREŞEDINTE: PRUS Elena, doctor habilitat, profesor universitar
 2. VICEPREŞEDINTE: POPA Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: CANŢÂR-ARMAŞU Ludmila, doctor, conferenţiar universitar
 4. GRATI Aliona, doctor habilitat, conferenţiar universitar
 5. CONDREA Iraida, doctor habilitat, profesor universitar
 6. SAVIN Angela, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 7. ZBANŢ Ludmila, doctor habilitat, profesor universitar
 8. PLĂMĂDEALĂ Ion, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 9. UNGUREANU Elena, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 10. ŞLEAHTIŢCHI Maria, doctor, conferenţiar universitar

Studiul artelor şi culturologie: ramura ştiinţifică – 65

 1. PREŞEDINTE: ŞLAPAC Mariana, doctor habilitat, conferenţiar cercetător, membru corespondent
 2. VICEPREŞEDINTE: MIRONENCO Elena, doctor habilitat, profesor universitar
 3. SECRETAR ŞTIINŢIFIC: BRIGALDA Eleonora, doctor, profesor universitar
 4. PLĂMĂDEALĂ Ana-Maria, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
 5. GALAICU Violina, doctor, conferenţiar cercetător
 6. DRAGNEV Emil, doctor, conferenţiar universitar
 7. GUPALOVA Elena, doctor, conferenţiar universitar
 8. COCIN Alexandru, doctor, conferenţiar universitar
 9. TÂRŢĂU Svetlana, doctor, profesor universitar