Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Contacte


   Birou Prenume Nume Funcţia (sfera de activitate) Telefon,
E-mail
Zilele şi orele de audenţă
1001 Preşedinte al CNAA 29-62-71
1104 Valeriu DERJANDSCHI Vicepreşedinte al CNAA, conducător al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA 29-28-26
luni, 14:00-16:00
1003 Aliona GRATI Vicepreşedinte al CNAA, conducător al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic 29-28-36
marţi, 14:00-16:00
1005 Natalia CHIRTOACÃ Secretar ştiinţific al CNAA 21-04-98
marţi, 14:00-16:00

DIRECŢIA DE EVALUARE ŞI ACREDITARE

1106 Vitalie MINCIUNĂ Şef direcţie 29-46-81
luni-vineri, 8:00-17:00
1100 Liuba Mocanu Şef adjunct direcţie 29-48-62
luni-vineri, 8:00-17:00
1100 Lucia BILEŢCHI Consultant superior 29-48-62
luni-vineri, 8:00-17:00
1105 Grigore UNGUREANU Consultant superior 29-38-98
luni-vineri, 8:00-17:00
1102 Marina PISCENCO Consultant 29-46-26
luni-vineri, 8:00-17:00
1100 Elena CUŞCA Consultant 22-10-46
luni-vineri, 8:00-17:00
1102 Marcela GROZA Specialist superior (recepţionarea dosarelor de acreditare a instituţiilor) 29-46-26
luni-vineri, 8:00-17:00

DIRECŢIA DE ATESTARE

1014 Tatiana CALLO Şef direcţie 21-04-30
luni-vineri, 8:00-17:00
1004 Tatiana CHIRILĂ Şef adjunct direcţie 23-24-11
luni-vineri, 8:00-17:00
1014 Eugeniu BENDELIC consultant principal 21-04-30
luni-vineri, 14:00-17:00
1010 Victoria GANEA Consultant superior 29-48-63
luni-vineri, 8:00-17:00
1004 Teodor MUNTEANU Consultant principal 23-24-11
luni-vineri, 8:00-12:00
1100 Tatiana ROTARU Consultant 22-10-46
luni-vineri, 8:00-17:00

DIRECŢIA POLITICI ŞI MONITORIZARE DOCTORAT

1003 Gheorghe CUCIUREANU Şef direcţie 23-23-06
luni-miercuri, vineri,
8:00-17:00,
joi 13.00-17.00
1117 Ion HOLBAN Consultant principal 29-48-60
luni-vineri, 8:00-12:00
1011 Gheorghe BĂCIOI Consultant superior 29-48-65
luni-vineri, 8:00-12:00
1010 Lilia BUJOR Consultant superior 29-48-63
luni-vineri, 8:00-17:00
1001 Radu MELNICIUC Consultant superior 23-23-06
luni-vineri, 8:00-12:00
1101 Svetlana BEREZOVSCHI Specialist principalt 29-48-62
luni-vineri, 8:00-12:00
1006 Valentina FURTUNĂ Specialist principal (cancelaria) 23-78-26
luni-vineri, 8:00-17:00
SECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ
1002 Ana AVORNIC Şef Secţie (contabil-şef) 23-78-04
luni-vineri, 8:00-17:00
1002 Alexandra BEŢCO Specialist principal 23-78-04
luni-vineri, 8:00-17:00
1012 Mariana GAVRIL Specialist principal (recepţionarea tezelor şi autoreferatelor în formă electronică) 23-25-35

luni-vineri, 8:00-17:00
1012 Vasile CHETROI Administrator sisteme informaţionale 23-25-35
luni-vineri, 8:00-12:00

SERVICIUL RESURSE UMANE

1015 Leonid PASENCO Consultant 23-25-18
luni-vineri, 8:00-17:00

SERVICIUL SECRETARIAT ŞI DOCUMENTARE

1001 Parascovia CERBU secretar al conducatorului 29-62-71
luni-vineri, 8:00-17:00


Informaţii ce vizează corectitudinea procesului de acreditare şi atestare le puteţi adresa la telefonele: 23-25-35, 29-28-26 şi la adresa de e-mail: