Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Contacte


   Birou Prenume Nume Funcţia (sfera de activitate) Telefon,
E-mail
Zilele şi orele de audenţă
1001 Valeriu CANŢER Preşedinte al CNAA 29-62-71
marţi, 14:00-16:00
1104 Valeriu DERJANDSCHI Vicepreşedinte al CNAA, conducător al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA 29-28-26
luni, 14:00-16:00
1118c Veaceslav PERJU Vicepreşedinte al CNAA, conducător al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic 29-28-36
luni, 14:00-16:00
1005 Aliona GRATI Secretar ştiinţific al CNAA 21-04-98
marţi, 14:00-16:00

Direcţia de evaluare şi acreditare

Secţia ştiinţe reale
1106 Vitalie Minciună Şef direcţie 29-46-81
luni-vineri, 8:00-17:00
1118 Svetlana Berezovschi Consultant 29-48-61
luni-vineri, 8:00-17:00
1109 Lucia Bileţchi Consultant 29-48-62
luni-vineri, 8:00-17:00
1102 Marina Piscenco Specialist principal 29-46-26
luni-vineri, 8:00-17:00
1105 Grigore Ungureanu Consultant 29-38-98
luni-vineri, 8:00-17:00
Secţia ştiinţe umanistice
1109 Liuba Mocanu Şef secţie 29-48-62
luni-vineri, 8:00-17:00
1102 Marcela Groza Specialist principal (recepţionarea dosarelor de acreditare) 29-46-26
luni-vineri, 8:00-17:00
1102 Elena Cuşca Consultant 22-10-46
luni-vineri, 8:00-17:00

Direcţia de atestare

Secţia ştiinţe reale
1004 Teodor Munteanu Şef direcţie 23-24-11
luni-vineri, 8:00-17:00
1103 Gheorghe Băcioi Consultant (ştiinţe fizico-matematice, tehnică, chimie) 29-48-65
luni-vineri, 8:00-17:00
1117 Constantin Eţco Consultant (medicină, farmacie) 29-48-60
luni-vineri, 8:00-12:00
1117 Gheorghe Cuciureanu Consultant (biologie, agricultură, geografie,
medicina veterinară)
29-48-60
luni-miercuri, vineri, 8:00-17:00, joi 13.00-17.00
Secţia ştiinţe umanistice
1013 Tatiana Spătaru Şef Secţie (istorie, filosofie, sociologie,
politologie, administrare publică)
21-04-30
luni-vineri, 8:00-17:00
1108 Victoria Ganea Consultant (economie) 29-48-63
luni-vineri, 8:00-17:00
1013 Tatiana Callo Consultant (pedagogie, psihologie, drept ) 21-04-30
luni-vineri, 8:00-17:00
1103 Specialist principal (filologie, studiul artelor, culturologie, arhitectura) 29-48-65
luni-vineri, 8:00-12:00

Direcţia de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare

Secţia monitorizare a doctoranturii
1003 Ion Holban Şef direcţie 23-23-06
luni-vineri, 8:00-17:00
1011 Leonid Pasenco Consultant 23-25-18
luni-vineri, 8:00-17:00
1108 Tatiana Lîsîi Specialist principal al Secţiei monitorizare a doctoranturii 29-48-63
luni-vineri, 8:00-17:00
1006 Valentina Furtună Specialist principal (cancelaria) 23-78-26
luni-vineri, 8:00-17:00
1001 Rotaru Tatiana Consultant 22-10-46 luni-vineri, 11:00-17:00
1012 Mariana Gavril Specialist principal (recepţionarea tezelor în formă electronică) 23-25-35
luni-vineri, 8:00-17:00
Secţia economico-financiară
1002 Ana Avornic Şef Secţie (contabil-şef) 23-78-04 luni-vineri, 8:00-17:00
1002 Alexandra Beţco Consultant (contabil) 23-78-04 luni-vineri, 8:00-17:00


Informaţii ce vizează corectitudinea procesului de acreditare şi atestare le puteţi adresa la telefonele: 23-49-20, 29-28-26, 29-28-36 şi la adresa de e-mail: