Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Contacte


   Birou Prenume Nume Funcţia (sfera de activitate) Telefon,
E-mail
Zilele şi orele de audenţă
Preşedinte al CNAA
Valeriu DERJANDSCHI Vicepreşedinte al CNAA, conducător al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA
Aliona GRATI Vicepreşedinte al CNAA, conducător al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic
Natalia CHIRTOACÃ Secretar ştiinţific al CNAA

DIRECŢIA DE EVALUARE ŞI ACREDITARE

Vitalie MINCIUNĂ Şef direcţie
Liuba Mocanu Şef adjunct direcţie
Lucia BILEŢCHI Consultant superior
Grigore UNGUREANU Consultant superior
Marina PISCENCO Consultant
Elena CUŞCA Consultant
Marcela GROZA Specialist superior (recepţionarea dosarelor de acreditare a instituţiilor)

DIRECŢIA DE ATESTARE

Tatiana CALLO Şef direcţie
Tatiana CHIRILĂ Şef adjunct direcţie
Eugeniu BENDELIC consultant principal
Victoria GANEA Consultant superior
Teodor MUNTEANU Consultant principal
Tatiana ROTARU Consultant

DIRECŢIA POLITICI ŞI MONITORIZARE DOCTORAT

Gheorghe CUCIUREANU Şef direcţie
Ion HOLBAN Consultant principal
Gheorghe BĂCIOI Consultant superior
Lilia BUJOR Consultant superior
Radu MELNICIUC Consultant superior
Svetlana BEREZOVSCHI Specialist principalt
Valentina FURTUNĂ Specialist principal (cancelaria)
SECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ
Ana AVORNIC Şef Secţie (contabil-şef)
Alexandra BEŢCO Specialist principal
Mariana GAVRIL Specialist principal (recepţionarea tezelor şi autoreferatelor în formă electronică)

Vasile CHETROI Administrator sisteme informaţionale

SERVICIUL RESURSE UMANE

Leonid PASENCO Consultant

SERVICIUL SECRETARIAT ŞI DOCUMENTARE

Parascovia CERBU secretar al conducatorului


Informaţii ce vizează corectitudinea procesului de acreditare şi atestare le puteţi adresa la telefonele: