Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Contacte ANACEC


--> --> --> --> --> --> --> --> -->
   Birou Prenume Nume Funcţia (sfera de activitate) Telefon,
E-mail
Zilele şi orele de audenţă
212 Chiciuc Andrei Preşedinte al ANACEC (022)54-54-11
204 Petrov Elena Vicepreşedinte al ANACEC (022)78-10-60

DIRECȚIA EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR

202 Lucia SAVA Şef direcţie (022)78-10-56
202 Natalia DANILA Specialist principal (022)78-10-54
201 Felicia BANU Specialist principal (022)78-10-59
201 Ina CARAMAN Specialist superior 022)78-10-59

DIRECŢIA EVALUARE ÎN CERCETARE ȘI INOVARE

211 Gheorghe CUCIUREANU Şef direcţie (022)78-38-54
Secţia evaluare organizații de cercetare și inovare
211 Vitalie MINCIUNĂ Șef secție (022)78-38-54
209 Marina PIȘCENCO Specialist principal (022)78-38-52
Secţia atestare personal științific, științifico-didactic și abilitare conducători de doctorat
214 Galina MARUSIC Șef secție (022)78-38-56
214 Aliona DANILIUC Specialist principal (022)78-38-56

DIRECŢIA EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL

211 Lucia ARGINT Şef direcţie (022)78-19-05
Secţia Evaluare Învățământ Preșcolar
106 Olga TARLEV Şef secție (022)78-19-06
106 Cezara POPEL Inspector principal (022)78-19-06
106 Jana ZEAMĂ Inspector superior (022)78-19-06
Secţia Evaluare Învățământ Primar și Gimnazial
108 Tamara TONU Şef secție (022)78-19-03
110 Maria ȘEVCIUC Inspector superior (022)78-19-02
110 Lilia ARTENI Inspector principal (022)78-19-02
Secţia Evaluare Ănvățământ Liceal
108 Sergiu OREHOVSCHI Şef secție (022)78-19-03
110 Alexei ȘEVCIUC Inspector superior (022)78-19-02

DIRECȚIA EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC ȘI FORMARE CONTINUĂ

210 Ivan VOLRNTIRI Şef direcţie (022)78-38-53
Secţia Evaluare în Învățământul Profesional Tehnic
210 Grigore UNGUREANU Şef secție (022)78-38-53
214 Tatiana CALLO Specialist principal (022)78-38-53
213 Ana SABADAȘ Specialist principal (022)78-38-55
Secţia Evaluare în Învățământul de Formare Continuă
213 Cristina VULPE Şef secție (022)78-38-55
210 Mariana GAVRIL Specialist superior (022)78-38-53

Serviciul financiar-administritiv
Ana AVORNIC Șef serviciu (contabil-şef) (022)78-38-51