Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Contacte


   Birou Prenume Nume Funcţia (sfera de activitate) Telefon,
E-mail
Zilele şi orele de audenţă
1001 Valeriu CANŢER Preşedinte al CNAA 29-62-71
,
marţi, 14:00-16:00
1104 Valeriu DERJANSCHI Vicepreşedinte al CNAA, conducător al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA 29-28-26
,
luni, 14:00-16:00
1101 Veaceslav PERJU Vicepreşedinte al CNAA, conducător al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic 29-28-36

luni, 14:00-16:00
1005 Aliona GRATI Secretar ştiinţific al CNAA 21-04-98

marţi, 14:00-16:00

Direcţia de evaluare şi acreditare

1103 Vitalie Minciună Şef direcţie 29-46-81

luni-vineri, 8:00-17:00
1100 Liuba Mocanu Şef adjunct directie 29-48-62

luni-vineri, 8:00-17:00
1100 Lucia Bileţchi Consultant superior 29-48-62

luni-vineri, 8:00-17:00
1105 Grigore Ungureanu Consultant superior 29-38-98

luni-vineri, 8:00-17:00
1102 Marina Piscenco Consultant 29-46-26
luni-vineri, 8:00-17:00
1102 Marcela Groza Specialist superior (recepţionarea dosarelor de acreditare) 29-46-26
luni-vineri, 8:00-17:00

Direcţia de atestare

1000 Tatiana Callo Şef direcţie 21-04-30
luni-vineri, 8:00-17:00
1010 Victoria Ganea Şef adjunct direcţie 29-48-63
luni-vineri, 8:00-17:00
1004 Teodor Munteanu Consultant principal 23-24-11
luni-vineri, 8:00-17:00
1011 Lidia Toderas Consultant 29-48-65


luni-vineri, 8:00-17:00
1117 Constantin Eţco Consultant 29-48-60

luni-vineri, 8:00-12:00
1100 Rotaru Tatiana Consultant 22-10-46
,
luni-vineri, 11:00-17:00

Direcţia politici şi monitorizare doctorat

1003 Gheorghe Cuciureanu Şef direcţie 23-23-06
luni-miercuri, vineri, 8:00-17:00, joi 13.00-17.00
1117 Ion Holban Consultant principal 29-48-60
luni-vineri, 8:00-17:00
1011 Gheorghe Băcioi Consultant superior 29-48-65
luni-vineri, 8:00-17:00
1100 Svetlana Berezovschi Specialist principal 29-48-61
luni-vineri, 8:00-17:00
1006 Valentina Furtună Specialist superior (cancelaria) 23-78-26
luni-vineri, 8:00-17:00
Secţia economico-financiară şi administrativă
1002 Ana Avornic Şef Secţie (contabil-şef) 23-78-04
luni-vineri, 8:00-17:00
1002 Alexandra Beţco Specialist principal 23-78-04
luni-vineri, 8:00-17:00
1012 Mariana Gavril Specialist principal (recepţionarea tezelor şi dosarelor în format electronic) 23-25-35
luni-vineri, 8:00-17:00
1012 Moroi Vitalii Administrator principal sisteme infomaţionale 23-25-35
luni-vineri, 8:00-17:00
Serviciul juridic si resurse umane
1015 Leonid Pasenco Consultant 23-25-18
luni-vineri, 8:00-17:00
Serviciul secretariat şi documentare
1001 Galinschii Parascovia Secretar al conducatorului 29-62-71, 23-78-26

luni-vineri, 8:00-17:00


Informaţii ce vizează corectitudinea procesului de acreditare şi atestare le puteţi adresa la telefonele: 23-49-20, 29-28-26, 29-28-36 şi la adresa de e-mail: