Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Avize, Dispoziţii, Instrucţiuni


2015


5 octombrie 2015
TRANSMISIUNE VIDEO ON-LINE a susţinerii tezelor de doctor 05.10.2015, ora 14.00

1 octombrie 2015
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna octombrie 2015

1 octombrie 2015
Susţineri VIDEO ON-LINE a tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna octombrie 2015

17 septembrie 2015
Dispoziţie cu privire la Regulamentul de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice

14 septembrie 2015
AVIZ REFERITOR LA ELIBERAREA DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR APROBATE LA ŞEDINŢA DIN 07 IULIE 2015

9 septembrie 2015
New! Regulament de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice (aprobat la 25.06.2015

8 septembrie 2015
Aviz.Examinarea dosarelor depuse la CNAA pentru şedinţa din octombrie 2015

4 septembrie 2015
Manifestările ştiintifice planificate in Republica Moldova pentru luna septembrie

3 septembrie 2015
Registrele CNAA

3 august 2015
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna august 2015

7 iulie 2015
Comisia de acreditare: Universitatea de Studii Politice şii Economice Europene "C. Stere". Solicităm opinia Dvs.

30 iunie 2015
Susţineri VIDEO ON-LINE a tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna iulie 2015

29 iunie 2015
AVIZ REFERITOR LA ELIBERAREA DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR APROBATE LA ŞEDINŢA DIN 28 MAI 2015

28 iunie 2015
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna iulie 2015

10 iunie 2015
Informaţie referitoare la examinarea dosarelor depuse la CNAA

1 iunie 2015
Susţineri VIDEO ON-LINE a tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna iunie 2015

29 mai 2015
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna iunie 2015

28 mai 2015
Sedinta Comisiei specializate ad-hoc

21 mai 2015
AVIZ REFERITOR LA ELIBERAREA DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR APROBATE LA ŞEDINŢA DIN 9 APRILIE 2015

15 mai 2015
TRANSMISIUNE VIDEO ON-LINE a Conferintei internationale pe tema: „Securitatea na?ional? a Republicii Moldova ?n contextul democratiz?rii societ??ii: aspecte politico-informa?ionale”, 22.09.2015, ora 15.00

4 mai 2015
Susţineri video on-line a tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna mai 2015

2 mai 2015
Calendarul manifestărilor ştiinţifice internaţionale planificate pentru luna mai 2015 in RM

1 mai 2015
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna mai 2015

28 aprilie 2015
Comisia de acreditare: Universitatea de Stat din Comrat. Solicităm opinia Dvs.

27 aprilie 2015
Aviz referitor la eliberarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 24 februarie 2015

16 aprilie 2015
În atenţia Instituţiilor cu activitate de doctorat

14 aprilie 2015
Susţineri video on-line a tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna aprilie 2015

10 aprilie 2015
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna aprilie 2015

26 martie 2015
Consultare publică. Proiectul Regulamentul privind atribuirea calificativelor tezelor de doctorat

18 martie 2015
Informaţie referitoare la examinarea dosarelor depuse la CNAA

10 martie 2015
SPRE ATENŢIA UTILIZATORILOR SITEU-LUI www.cnaa.md

4 martie 2015
Susţineri video on-line a tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna martie 2015

2 martie 2015
NOMENCLATORUL 2013


2014


20 martie 2014
Dispozitie privind avizul referentului oficial la teza de doctorat


2012


29 iunie 2012
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna iulie 2012

22 iunie 2012
Comisia de acreditare: Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, IŞP de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. Solicităm opinia Dvs.

18 iunie 2012
Graficul sedintelor comisiilor de experti iunie 2012

6 iunie 2012
Informaţie referitoare la examinarea dosarelor depuse la CNAA

1 iunie 2012
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna iunie 2012

26 ianuarie 2012
Dispozitie cu privire la suspendarea sustinerii tezei de doctor în tehnica de catre dl SLIUSARENCO Valentin în Consiliul stiintific specializat D-31.05.18.12-08 instituit prin ordinul Nr.574 / CSS

20 ianuarie 2012
Comisia de acreditare: Grădina Botanică (Institut) şi Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo" Î.S. Solicităm opinia Dvs.

11 ianuarie 2012
Informaţie referitoare la examinarea dosarelor depuse la CNAA

28 decembrie 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna ianuarie 2012


2011


16 decembrie 2011
Înmânarea diplomelor şi certificatelor - la 21 decembrie 2011

1 decembrie 2011
Buletin Informativ: Adnotările tezelor de doctor/doctor habilitat susţinute în anul 2011

29 noiembrie 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna decembrie 2011

21 noiembrie 2011
Înmânarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 5 octombrie 2011

8 noiembrie 2011
Pretendenţii la titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar

28 octombrie 2011
Comisia de acreditare: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău.Solicităm opinia Dvs.

26 octombrie 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna noiembrie 2011

27 septembrie 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna octombrie 2011

26 septembrie 2011
Orarul examenelor de admitere la doctorat 2011

22 septembrie 2011
Comisia de acreditare: IMSP Institutul de Cardiologie, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Solicităm opinia Dvs.

9 septembrie 2011
Aviz referitor la eliberarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 8 iulie 2011 şi 15 iulie 2011

26 august 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna septembrie 2011

30 iunie 2011
Comisia de acreditare: Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "Incercom" Î.S. Solicităm opinia Dvs.

29 iunie 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna Iulie 2011

15 iunie 2011
Materiale de analiză şi sinteză a indicatorilor de activitate a organizaţiilor reacreditate: Fisele de sinteza a activitatii stiintifice şi Planurile de acţiuni privind eficientizarea activităţii ştiinţifice a organizaţiilor reacreditate

10 iunie 2011
AVIZUL DE EVALUARE PENTRU REACREDITAREA Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu"

9 iunie 2011
Aviz referitor la eliberarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 31 martie 2011 şi 12 mai 2011

6 mai 2011
Orarul examenelor de doctorat 2011

3 mai 2011
Transparenta în procesul decizional

26 aprilie 2011
Comisia de acreditare: Solicităm opinia Dvs.

5 aprilie 2011
Şedinţa specială a Comisiei de Atestare a CNAA: legalitatea conferii gradului de doctor dlui Victor Stepaniuc

10 februarie 2011
Candidaţii care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante


2010


10 decembrie 2010
Comisia de acreditare: IMSP Institutul Oncologic, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Institutul de Chimie. Solicităm opinia Dvs.

26 octombrie 2010
În atenţia Instituţiilor cu Activitate de Doctorat

14 iunie 2010
Acte normative provizorii privind reacreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (vizează organizaţiile în proces de reacreditare, precum şi instituţiile care au depus dosarul de acreditare după 01.01.2011)

11 martie 2010
Dispoziţie cu privire la crearea Comisiei ad-hoc pentru examinarea materialelor acumulate la cererea de verificare a legalităţii conferirii gradului de doctor în istorie domnului Victor Stepaniuc

10 martie 2010
Circulara din 26.02.2010 privind listele doctoranzilor şi postdoctoranzilor, dosarul de abilitare a conducătorilor de doctorat, programele examenelor de doctorat


2009


7 mai 2009
Criteriile privind abilitarea cu dreptul de conducător / consultant de doctorat şi post-doctorat

29 aprilie 2009
Structura-model a rapoartelor prezentate in şedinta Comisiei de Acreditare

20 aprilie 2009
Instrucţiune privind modul întocmirii raportului de autoevaluare a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării


2004


15 iulie 2004
Activitatea seminarelor ştiinţifice de profil