Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 45 teze, inclusiv 32 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [13]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporaleeconomie 05.06.2020
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Rolul ovariectomiei în tratamentul complex al cancerului glandei mamaremedicină 10.06.2020
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D ”Sinteza derivaților terpenici polifuncționalizați prin intermediul reacțiilor radicalice și cationicechimie 16.06.2020
02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
D Tehnologii de obținere a produselor curativo-profilactice din materii prime de origine vegetală autohtonebiologie 17.06.2020
03.00.23 - Biotehnologie
D Asigurarea calității proiectelor informaționalefizică-matematică 18.06.2020
01.05.01 - Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor
în examinare la CŞS [] [13]

În examinare la CNAA [32]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Repere teoretico-metodologice de formare a elementelor culturii teatrale a elevilor micipedagogie 29.05.2020
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Evaluarea competențelor în învățământul primarpedagogie 28.05.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Estimarea factorilor de risc, particularităților clinico-biochimice și hemodinamice la copiii cu hipertensiune arterialămedicină 28.05.2020
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apăchimie 13.04.2020
02.00.01 - Chimie anorganică
D Optimizarea sistemului de selecție în jocul de handbal a copiilor de 10-12 ani prin dezvoltarea capacităților coordinativepedagogie 09.04.2020
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
în examinare la CNAA [] [32]