Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 87 teze, inclusiv 62 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [25]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Formarea competenţelor antreprenoriale la studenții instituțiilor de învățământ superior cu profil sportivpedagogie 06.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Perfecţionarea ariei curriculare Educație fizică și sport în învățământul primar prin diversificarea conținutului gimnasticiipedagogie 06.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Determinante psihosociale ale angajamentului adolescenților în activitatea școlarăpsihologie 08.12.2021
19.00.05 - Psihologie socială
D Dramaturgia naţională din anii ’90 în (con)textul postmodernismuluistudiul artelor, culturologie 09.12.2021
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Formarea culturii artistice a liceenilor prin artele plastice (învățământ vocațional academic)pedagogie 10.12.2021
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
în examinare la CŞS [] [25]

În examinare la CNAA [62]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Impactul metodei Pilates asupra managementului centrelor sportive și condiției fizicepedagogie 03.12.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare şi valorificare a patrimoniului cultural naţionaladministrare publică 03.12.2021
25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
DH Statutul femeii în cadrul societăţii medievale din Moldova şi ţările din Europa Centrală şi de Est (secolele XIV-XVII). Studiu comparativistorie 03.12.2021
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Retorica ficțiunii și a autenticității în memorialistica detenției (Alexei Marinat)filologie 03.12.2021
10.01.01 - Literatura română
D Particularităţile etiologice, clinico-epidemiologice şi de management ale pneumoniilor nosocomiale de nivelul instituţiei medicale republicanemedicină 01.12.2021
14.00.26 - Ftiziopneumologie
în examinare la CNAA [] [62]