Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 56 teze, inclusiv 34 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [22]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Lambourile pe vasele perforante ale gambei în tratamentul defectelor tisularemedicină 03.12.2015
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionaliagricultură 03.12.2015
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Rolul comportamentului organizaţional în activitatea instituţiilor din Republica Moldovaeconomie 04.12.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Regimul juridic al sistemului penitenciar în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-leadrept 04.12.2015
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Arta clarinetului în actul interpretativ al lui Eugen Verbeţchistudiul artelor, culturologie 10.12.2015
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
în examinare la CŞS [] [22]

În examinare la CNAA [34]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Marii demnitari ai Țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504)istorie 27.11.2015
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Bazele stiintifice, pregatirea si efectuarea prezentarii spre recunoasteredrept 27.11.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Cercetarea grupoizilor topologici cu unități multiplefizică-matematică 24.11.2015
01.01.04 - Geometrie şi topologie
D Spectroscopia optică a sticlelor calcogenice (As4S3Se3)1-xSnxfizică-matematică 20.11.2015
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii dîn domeniul pedagogicpedagogie 20.11.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
în examinare la CNAA [] [34]