Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 91 teze, inclusiv 84 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [7]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Estimarea valorică și comparativă a metodelor de diagnostic al tumorilor retroperitoneale primitivemedicină 05.10.2022
14.00.27 - Chirurgie
D Impactul tehnologiilor educaționale moderne în formarea competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar (viitori învățători)pedagogie 07.10.2022
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Generatii secunde ale cetatenilor moldoveni din Italia: aspecte socio-politiceştiinţe politice 11.10.2022
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Abordarea discursivă a textului literar în dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză a studenților filologipedagogie 21.10.2022
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Miteme orientale în poezia română a sec. XXfilologie 24.10.2022
10.01.01 - Literatura română
în examinare la CŞS [] [7]

În examinare la CNAA [84]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Perfecționarea metodelor de calcul al ajustajelor cuplelor tribologice renovate cu materiale eterogenetehnică 29.09.2022
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
D Particularităţile de evoluţie, calitatea vieţii şi pronosticul spondiloartritei anchilozante la femeimedicină 28.09.2022
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Activitatea de creație a lui Serghei Lunchevici în contextul culturii muzicale din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 26.09.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Particularitățile selecției liniilor specializate ale albinelor carpaticeagricultură 24.09.2022
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Calificarea unității și a pluralității de infracțiunidrept 23.09.2022
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
în examinare la CNAA [] [84]