Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 89 teze, inclusiv 76 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [13]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Particularităţile social - psihologice în triada „copil cu tulburări de spectru autist – familie – şcoală”psihologie 24.09.2021
19.00.05 - Psihologie socială
D Tehnologii avansate în stațiile de epurare biologică a apelor uzatetehnică 24.09.2021
05.23.04 - Alimentarea cu apă, canalizarea, sisteme de protecţie a resurselor de apă
D Variabilitatea arterelor axilei și brațului în aspect morfoclinicmedicină 29.09.2021
14.00.02 - Anatomia omului
D Conduita de diagnostic al anomaliilor dento-maxilare la copiii cu dereglări neurologicemedicină 29.09.2021
14.00.21 - Stomatologie
D Organizarea și autoorganizarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare în Republica Moldova. Aspecte sinergeteconomie 30.09.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
în examinare la CŞS [] [13]

În examinare la CNAA [76]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Particularități în tratamentul protetic al pacienţilor cu edentații unidentare maxilaremedicină 22.09.2021
14.00.21 - Stomatologie
D Aspectele clinico-evolutive ale sarcinii și nașterii la femeile cu tuberculoza organelor respiratoriimedicină 21.09.2021
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Proprietățile optice și fotoelectrice ale nanocompozitelor din sulfură de galiu/seleniură de galiu-oxid propriufizică-matematică 21.09.2021
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție a poluanțilorchimie 17.09.2021
02.00.04 - Chimie fizică
D Managementul întreprinderilor aflate în situații de crizăeconomie 17.09.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
în examinare la CNAA [] [76]