Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 64 teze, inclusiv 57 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [7]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Particularităţile farmacologice ale enoxiluluimedicină 30.01.2015
14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
D Conceptualizarea educaţiei pentru timpul liber din perspectivă axiologicăpedagogie 06.02.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Reglementarea juridică a securitaţii informaţionale şi perspectiva perfecţionării acesteiadrept 06.02.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Eficienţa mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldovaeconomie 20.02.2015
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Metodologia învăţării diferenţiate a limbii franceze de către tudenţii pedagogi teză de doctor în ştiinţe pedagogicepedagogie 20.02.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
în examinare la CŞS [] [7]

În examinare la CNAA [57]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Dobândirea şi redobândirea cetăţeniei: teoria şi practica statelor cu sisteme de drept romano-germanice (continentale)drept 23.01.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Cadrul legislativ și instituțional al procesului de regionalizare în Republica Moldova din perspectiva integrării în Uniunea Europeanădrept 23.01.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Cercetarea nivelului de vibraţii şi zgomot în transmisiile planetare precesionaletehnică 23.01.2015
05.02.08 - Tehnologia construcţiei de maşini
D Obţinerea peliculelor subţiri de oxizi pe suprafeţele metalice ale aliajelor de fier, cupru, aluminiu şi titan, cu aplicarea descărcărilor electrice în impulstehnică 23.01.2015
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Contribuţii privind cercetarea organului de lucru al microhidrocentralelor de fluxtehnică 22.01.2015
05.02.08 - Tehnologia construcţiei de maşini
în examinare la CNAA [] [57]