Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 81 teze, inclusiv 51 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [30]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Gestiunea eficientă a potențialului funciar ca bază a dezvoltării economice a UTA Gagauziaeconomie 25.08.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Precedentul judiciar în sistemul de drept contemporandrept 25.08.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Debutul procesului de moderniyare a justiţiei naţionaledrept 26.08.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Eficientizarea utilizării surselor externe de finanțare în dezvoltarea economiei Românieieconomie 26.08.2016
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Condiții psihopedagogice și socioculturale în dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafiepedagogie 26.08.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
în examinare la CŞS [] [30]

În examinare la CNAA [51]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Impactul factorului imun asupra manifestãrilor particularitãþilor clinico-evolutive în maladiile cronice intestinale la copiimedicină 22.07.2016
14.00.09 - Pediatrie
D Impactul remediului BioR asupra statusului pro - antioxidant la pui broiler şi prepeliţemedicină veterinară 20.07.2016
16.00.01 - Terapie veterinara
DH Particularităţi de diagnostic şi perspective terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos centralmedicină 15.07.2016
14.00.13 - Neurologie
D Dezvoltarea instituției cetățeniei în România și Republica Moldovadrept 13.07.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Rolul autorităților publice în realizarea funcţiei administrative a statuluidrept 13.07.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
în examinare la CNAA [] [51]