Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 75 teze, inclusiv 44 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [31]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Perfecţionarea mecanismului de asigurare a sustenabilităţii economice a întreprinderilor agricole (pe baza UTA Găgăuzia)economie 18.12.2014
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Migraţia internaţională a forţei de muncă: tendinţe şi efecte social-economiceeconomie 19.12.2014
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Inofensivitatea şi aspecte farmacologice ale izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniuluimedicină 19.12.2014
14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
D Pregătirea pentru eliberarea şi resocializarea persoanelor condamnate la privarea de libertatedrept 19.12.2014
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Infarctul miocardic acut şi tulburările glicemice: aspecte clinico-hemodinamice, evolutive, prognostice şi fiziopatologicemedicină 19.12.2014
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
în examinare la CŞS [] [31]

În examinare la CNAA [44]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Predictorii hemoragiei postoperatorii în chirurgia cardiacă pediatrică: identificare, rol şi maniabilitatemedicină 17.12.2014
14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
D Sinonimia frazeologică în limbile română şi englezăfilologie 17.12.2014
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Potenţialul de export al Republicii Moldovaeconomie 17.12.2014
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Estimarea factorilor de risc în evoluţia sarcinii şi naşterii la gravidele cu valvulopatii mitrale reumatismalemedicină 16.12.2014
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în ciclul gimnazial şi licealpedagogie 15.12.2014
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
în examinare la CNAA [] [44]