Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 101 teze, inclusiv 100 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [1]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Evaluarea calității percepute a imaginii pentru smartfonuri cu camera foto încorporatătehnică 14.02.2018
05.13.07 - Automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice (pe ramuri)
în examinare la CŞS [] [1]

În examinare la CNAA [100]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Dezvoltarea creativităţii la copiii de vârstă preşcolară în procesul educaţionalpsihologie 22.12.2017
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Potenţialul presei în medierea dialogului socialfilologie 30.11.2017
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitarpedagogie 28.11.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Luminescenţa şi efecte laser în filme nanostructurate şi microstructuri ZnO crescute prin depunere chimică din vapori şi electrochimicăfizică-matematică 17.11.2017
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Aspecte criminologice privind reducerea criminalității gulerelor albe în Moldova și în Israel: abordarea comportamentului criminaldrept 11.11.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
în examinare la CNAA [] [100]