Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

TezeTeze

În examinare se află 63 teze, inclusiv 55 în examinare la CNAA

În examinare la CŞS [8]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Compаtibilitаteа drepturilor consumatorilor cu drepturile pаcienților în cаdrul serviciilor medicаledrept 17.08.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Repere teoretice și metodologice de formare a competenței de reziliență climatică la adolescențipedagogie 21.08.2020
13.00.01 - Pedagogie generală
D Lucrările pentru duet de piane în componistica din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 25.08.2020
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere al autorului în spaniola contemporană (studiu lingvo-stilistic)filologie 03.09.2020
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Grafica de carte pentru copii din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 03.09.2020
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
în examinare la CŞS [] [8]

În examinare la CNAA [55]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Garanțiile constituționale ale dreptului la un proces echitabildrept 31.07.2020
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinarpedagogie 24.07.2020
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Particularitațile metodologice ale reglementarii relațiilor funciare agrare în Republica Moldovatehnică 24.07.2020
05.24.04 - Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
D Moneda și circulația monetară în Principatul Moldovei (1711-1859)istorie 21.07.2020
07.00.06 - Arheologie
D Procedura de examinare a apelului în procesul civildrept 10.07.2020
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
în examinare la CNAA [] [55]