Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Nomenclatorul cu specialităţi ştiinţifice Nomenclatorul cu specialităţi ştiinţifice


Hotărirea Guvernului nr.1025 din 14 septembrie 2004 (M.O.,nr. 178 -180 (1532 – 1534), p. 18 – 23, 1 octombrie 2004) cu modificările şi completările operate prin Hotărîrea Guvernului nr. 692 din 20 iunie 2006 (M.O.,nr. 98 - 101 (1879 – 1882), p. 42 - 43, 30 iunie 2006