Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Comisia de profil în cercetare ş inovare


  1. Cojocaru Victoria, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
  2. Gamurari Vitalie, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
  3. Chiriac Liubomir, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
  4. Guțu Eugen, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
  5. Tomuleț Valentin, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
  6. Timuș Angela, doctor, conferențiar cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice
  7. Boincean Boris, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”
  8. Bușmachiu Galina, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Zoologie
  9. Sobor Ion, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei

Componența Comisiei de profil în cercetare și inovare a fost aprobată prin
Ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.119 din 10.02.2020