Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare: IMSP Institutul Oncologic, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Institutul de Chimie. Solicităm opinia Dvs.


AVIZ

Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 15.12.2010 vor fi prezentate pentru reacreditare 3 instituţii ştiinţifice:

1. Instituţia Medico- Sanitară Publică Institutul Oncologic;
2. Centrul Naţional de Sănătate Publică;
3. Institutul de Chimie.

Activităţile organizaţiilor de referinţă au fost apreciate de comisii specializate de evaluare instituite în acest scop, în următoarea componenţă:

1. Instituţia Medico- Sanitară Publică Institutul Oncologic, profilul de cercetare Oncologie şi hematologie:

• Ghidirim Gheorghe, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, preşedinte;
• Verega Grigore, dr.hab., conf. univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, secretar;
• Ungureanu Galina, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, economist-contabil;
• Gladun Nicolae, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”;
• Iavorschi Constantin, dr. hab., prof. cerc., Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”;
• Zapuhlîh Grigore, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

Reprezentant al Ministerului Sănătăţii - Rotaru Natalia, dr. hab., conf.univ.
Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova - Grosu Petru.

2. Centrul Naţional de Sănătate Publică, profilul de cercetare Igienă şi epidemiologie:

• Ostrofeţ Gheorghe, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, preşedinte;
• Chirlici Alexei, dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, secretar;
• Ostafi Svetlana, Ministerul Finanţelor , economist-contabil;
• Usatîi Agafia, dr. hab., prof. univ., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie;
• Cotelea Adrian, dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”;
• Jalbă Iulita, dr., conf. univ., Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie.

Reprezentant al Ministerului Sănătăţii - Prisăcari Viorel, dr. hab., prof. univ.
Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova – Timonin Alexandru.

3. Institutul de Chimie, profilul de cercetare Sinteza şi studiul substanţelor noi polifuncţionale, cercetarea proceselor chimice, fizico-chimice şi elaborarea metodelor de tratare a mediului ambiant:

• Gulea Aurelian, membru-cor., Universitatea de Stat din Moldova, preşedinte;
• Cotovaia Aliona, dr., Universitatea de Stat din Moldova, secretar;
• Balan Carolina, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, economist-contabil;
• Dicusar Alexandru, membru-cor., Institutul de Fizică Aplicată;
• Chintea Pavel, dr. hab., prof. univ., Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor;
• Zadorojnâi Larisa, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei.
Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova- Munteanu Svetlana, dr., conf. univ.

Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiilor de referinţă şi concluziile comisiilor specializate de evaluare pot fi consultate pe site-ul CNAA htp://www.cnaa.md. la paginile:

Raportul de autoevaluare pe profilul: Oncologie єi hematologie anii 2005-2009

Raportul de autoevaluare al Centrului Naţional de Sănătate Publică

Raportul de autoevaluare al Institutului de Chimie al AЄM pe anii 2005-2009

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa E-mail: