Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare: Grădina Botanică (Institut) şi Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo" Î.S. Solicităm opinia Dvs.


Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 26.01.2012 vor fi prezentate pentru reacreditare 2 instituţii ştiinţifice:

1. Grădina Botanică (Institut);
2. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”.

Activităţile organizaţiilor de referinţă au fost apreciate de comisii specializate de evaluare instituite în acest scop, în următoarea componenţă:

1. Grădina Botanică (Institut), profilul de cercetare Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale:


Reprezentant al Academiei de Ştiinţe a Moldovei - membru-corespondent Şalaru Vasile.

2. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”, profilul de cercetare Resursele de sol: evaluarea, protecţia, ameliorarea, sporirea fertilităţii, utilizarea durabilă:

 • Stasiev Grigore, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova, preşedinte;
 • Vladimir Pantelei, dr., conf. cerc., Institutul de Ecologie şi Geografie, secretar;
 • Ţiţei Valentina, Institutul Patrimoniului Cultural, economist-contabil;
 • Boincean Boris, dr. hab., prof. cerc., Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie;
 • Rotaru Vladimir, dr., conf. cerc., Institutul de Genetică şi Fiziologia Plantelor;
 • Meleca Anatolie, dr., Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie.
 • Reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Donea Victor, dr., conf. univ.
  Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova - Timonin Alexandru.

  Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiilor de referinţă şi concluziile comisiilor specializate de evaluare pot fi consultate:

  Raport de autoevaluare a Grădinii Botanice (Institut) a AŞM la profilul: Botanica, conservarea şi valorificarea diversitгюii vegetale pe anii 2006-2010
  Aviz de evaluare a Grădinii Botanice (Institut)
  Fişa de sinteză Grădinei Botanice (Institut)

  Raport de evaluare a Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecюie a Solului "Nicolae Dimo" pentru anii: 2006-2010
  Avizul de evaluare a Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo" a profilul: Resursele de sol "Evaluarea, protecюia, ameliorarea, sporirea fertilităţii, utilizarea durabilă" pe anii 2006-2010
  Fişa de sinteză a Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo"

  Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa electronică E-mail: