Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

New! Aviz referitor la eliberarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 28 decembrie 2016


Miercuri,15 martie 2017, ora 13.45, în sala de conferinţe a CNAA (bd. Ştefan cel Mare, 180, et. 11, bir. 1118)
va avea loc înmânarea diplomelor de conferire a gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat, atestatelor de conferire a titlurilor de profesor universitar, profesor cercetător, conferenţiar universitar, conferenţiar cercetător şi certificatelor de recunoaştere şi echivalare aprobate la şedinţa din 28 decembrie 2016:

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/2.1 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/2.2 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.1 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.2 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.3 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.4 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/5 din 28 decembrie 2016 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

Relaţii la tel.: 022-23-78-26 (cancelaria)