Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

REGISTRELE CNAA/ANACEC (grade, titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice conferite de CNAA/ANACEC, conducători de doctorat cu abilitare, registru naţional al revistelor ştiinţifice de profil, registrul naţional al manifestărilor ştiinţifice etc.)


New! Registrul conducătorilor de doctorat cu abilitare în vigoare la 01.01.2023

Registrul conducătorilor de doctorat cu abilitare în vigoare la 01.01.2022

Registrul persoanelor cărora li s-a aprobat dreptul de conducător de doctorat în anii 2019-2020

Registrul naţional al revistelor ştiinţifice de profil (situaţia din 22.12.2021)

Registrul materialelor publicate în baza manifestărilor științifice organizate în anul 2020

Registrul manifestărilor științifice planificate pentru anul 2021

Registrul national al manifestarilor stiintifice studențești pentru anul 2021

Registrul manifestărilor ştiinţifice a.2020

Registrul national al manifestarilor stiintifice 2019

Registrul manifestărilor ştiinţifice studențești planificate, an.2020

Registrul national al manifestarilor stiintifice studențești a. 2019

Registrul organizațiilor din sfera științei și inovării acreditate de CNAA în 2015-2017

Registrul organizațiilor din sfera științei și inovării acreditate de CNAA în 2010-2014

Registrul cetăţenilor străini care au obţinut grade ştiinţifice în Republica Moldova în perioda anilor 1993-2014

Registrul tezelor de doctorat respinse și a tezelor de doctorat retrase de la ANACEC în 2018-2021

REGISTRUL TITLURILOR ȘTIINȚIFICE ȘI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE CONFERITE DE CNAA/ANACEC:

REGISTRUL TITLURILOR ȘTIINȚIFICE DE DOCTOR HABILITAT
Registrul tezelor de doctor habilitat conferite în anii 1993-2001

Registrul tezelor de doctor habilitat conferite în anii 2002-2013

Registrul tezelor de doctor habilitat conferite în anii 2014-2016

Registrul tezelor de doctor habilitat conferite în anul 2017

Registrul tezelor de doctor habilitat conferite în anul 2018

Registrul tezelor de doctor habilitat conferite în anul 2019

Registrul tezelor de doctor habilitat conferite în anul 2020

New! Registrul tezelor de doctor habilitat conferite în anul 2021

REGISTRUL TITLURILOR ȘTIINȚIFICE DE DOCTOR
Registrul tezelor de doctor confirmate în anii 1993-2001

Registrul tezelor de doctor confirmate în anii 2002-2013

Registrul tezelor de doctor confirmate în anii 2014-2016

Registrul tezelor de doctor confirmate în anul 2017

Registrul tezelor de doctor confirmate în anul 2018

Registrul tezelor de doctor confirmate în anul 2019

Registrul tezelor de doctor confirmate în anul 2020

New! Registrul tezelor de doctor confirmate în anul 2021

Registrul tezelor de doctorat de excelență pe anii 2009-2016

REGISTRUL TITLURILOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE DE PROFESOR UNIVERSITAR ŞI PROFESOR CERCETĂTOR
Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor universitar şi profesor cercetător confirmate în anii 1993-2000

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor universitar şi profesor cercetător confirmate în anii 2001-2013

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor universitar şi profesor cercetător confirmate în anii 2014-2016

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător confirmate în anul 2017

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar și profesor cercetător confirmate în anul 2018

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar confirmate în anul 2019

Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar confirmate în anul 2020

New!Registrul titlurilor ştiinţifico-didactice de profesor universitar confirmate în anul 2021

REGISTRUL TITLURILOR ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR ŞI CONFERENŢIAR CERCETĂTOR
Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător confirmate în anii 1993-2001

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător confirmate în anii 2002-2013

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător confirmate în anii 2014-16

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar și conferenţiar cercetător confirmate în anul 2017

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar și conferenţiar cercetător confirmate în anul 2018

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar confirmate în anul 2019

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar confirmate în anul 2020

REGISTRUL GRADELOR/TITLURILOR ŞTIINŢIFICE RECUNOSCUTE ŞI ECHIVALATE
Registrul echivalărilor gradelor ştiinţifice în anii 2002-2012

Registrul echivalărilor gradelor ştiinţifice în anul 2013

Registrul echivalărilor gradelor ştiinţifice în anii 2014-2016

Registrul gradelor/titlurilor ştiinţifice recunoscute şi echivalate în anul 2017

Registrul gradelor/titlurilor ştiinţifice recunoscute şi echivalate în anul 2018

Registrul gradelor/titlurilor ştiinţifice recunoscute şi echivalate în anul 2019

Registrul gradelor/titlurilor ştiinţifice recunoscute şi echivalate în anul 2020

New! Registrul gradelor/titlurilor ştiinţifice recunoscute şi echivalate în anul 2021