Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Materiale ale colaboratorilor CNAA publicare în Revista Intellectus


Adobe PDF documentDoctoratul şi reproducerea potenţialului de cercetare.
II. Secvenţe din experienţa Republicii Moldova acad. (Valeriu CANŢER, preşedinte al CNAA, dr. Ion HOLBAN, şef al Direcţiei pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, CNAA). Revista Intllectus 1/2011, pag. 64

Adobe PDF documentRecenzarea articolelor ştiinţifice în Republica Moldova: exigenţă sau formalitate? (Revista Intllectus 1/2011, pag. 79)

Adobe PDF documentPractica internaţională. Sistemul naţional de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în contextul integrării în spaţiul ştiinţific internaţional (Revista Intllectus 1/2011, pag. 51)