Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Materiale ale colaboratorilor CNAA publicare în Revista Intellectus


Adobe PDF document Doctoratul şi reproducerea potenţialului de cercetare. II. Secvenţe din experienţa Republicii Moldova.(Revista Intllectus 1/2011, pag. 64)

Adobe PDF documentRecenzarea articolelor ştiinţifice în Republica Moldova: exigenţă sau formalitate?
(Revista Intllectus 1/2011, pag. 79)

Adobe PDF documentPractica internaţională. Sistemul naţional de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în contextul integrării în spaţiul ştiinţific internaţional
(Revista Intllectus 1/2011, pag. 51)