Attestation committee
Accreditation committee
Expert committee
Dispositions, instructions
Normative acts
Nomenclature
Institutions
Scientific councils
Seminars
Theses
Scientific advisers
Scientists
Doctoral students
Postdoctoral students
CNAA logo

 română | русский | english


Ulianovschi Xenofon, doctor habilitat, professorUlianovschi Xenofon, doctor habilitat, professor


Institution:Moldova State University
Adviser Number:27 December, 2005, nr.360
Specialties: 12.00.08 - Criminal Law (with specification: Criminal Law, Criminology, Criminal Procedure Law, Criminalistics, Judicial Expertise, Executional Law; Theory of The Operative - Investigation Activity)

Thesis under consideration [4]

Dg Title Specialty Institution Role Defence date
D Family violence: aspects of the Criminal Law 12.00.08 USM CSS member
adviser
Timotin-Grama Mariana
01.06.2019
D Criminal liability for offenses against public security expressed in illegal manipulations with weapons and ammunition 12.00.08 USM CSS president
adviser
Brînză Sergiu
01.06.2019
D Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier 12.00.08 Academy "Stefan cel Mare"... CSS president
adviser
Carp Simion
08.06.2019
D Criminal liability of legal entities 12.00.08 Free International Univer... adviser 06.09.2019

Approved theses [4]

Dg Title Specialty Institution Role Approval date
D The vandalism: legal-criminal analysis. 12.00.08 Academy "Stefan cel Mare"... adviser 23.11.2018
D Penal and criminological analysis of the hostage-taking offence 12.00.08 Academy "Stefan cel Mare"... adviser 05.10.2011
D Juridical-penal and criminological analysis of the unlawful practice of entrepreneurship crime 12.00.08 Academy "Stefan cel Mare"... adviser 05.10.2011
D Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 12.00.08 consultant 20.12.2007