Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Nomenclator – GeografieNomenclator – Geografie


Geografieinstituţiiconsilii ştiinţifice Conducători de doctorat Teze elaborate anul curent
11.00.01 Geografie fizică, geofizica şi geochimia landşafturilor 1 1 
11.00.02 Geografie economică, socială si politică 112 
11.00.04 Geomorfologie şi geografie evolutivă     
11.00.05 Biogeografie şi geografia solurilor     
11.00.07 Hidrologie continentala, resurse acvatice, hidrochimie     
11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie 113 
11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale 4213 
11.00.12 Cartografie geografică şi geoinformatică