Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.03 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Endocrinologia este una din disciplinele de bază în cadrul Medicinii Interne, pregătirea universitară a medicilor indiferent de specialitatea pe care vor alege-o ulterior, este un larg teren de integrare şi implementare a cunoştinţelor fundamentale (anatomie, fiziologie umană, fiziopatologie a sistemului endocrin) în practică clinică.

În cadrul acestei discipline, de rând cu studierea etiologiei, patogeniei, manifestărilor clinice, evoluţiei, tratamentului şi profilaxiei bolilor endocrine, specialistul acumulează deprinderi practice de investigare a bolnavului şi de apreciere a rezultatelor obţinute, se pune baza raţionamantului clinic, care asigură un diagnostic corect şi un tratament adecvat.

Scopul studierii disciplinei:

Pentru fiecare entitate nozologică se vor face următoarele detalizări:

Studierea şi însuşirea principiilor metodelor complementare de investigaţii în clinica medicală pentru bolnavii Endocrini, a probelor funcţionale.

Principii generale (esenţa metodei), valorile de diagnostic, indicaţiile şi eventualele contraindicaţii, pregătirea bolnavului, regulile de recoltare a materialelor biologice, intreptarea rezultatelor.

La studierea fiecărei patologii prevăzute de program – demonstrarea metodei şi (sau) a rezultatelor obţinute la investigarea bolnavului pus în discuţie.

Cursul de Endocrinologie

A. Entităţi nozologice şi sindroame:

Metode complementare de diagnostic

Metode de laborator:

Metodele instrumentale:

B. Conţinutul cursului de Endocrinologie

Locul endocrinologiei între disciplinele medico-biologice. Istoricul dezvoltării endocrinologiei. Reglarea funcţiilor fiziologice şi proceselor biochimice, ca bază a adaptării organismului către condiţiile din existenta.

Elementele comune şi particularităţile proceselor de. reglare nervoase şi endocrină. Interacţiunea sistemului nervos şi endocrin al organismului. caracteristica generală 3 hormonilor ca compuşi biologic - activi. Legităţile generala a dezvoltării sistemului endocrin în onto- şi filogeneză. Legităţile generale ale mecanismelor efectelor celulare ale hormonilor.

Rolul sistemului nervos central (SNC) în reglarea activităţii endocrine (cu secreţie, internă).

Noţiune des are neuroendocrinologie. Două principii de reglare în activităţii sistemului endocrin. Mobilizarea stresorie (ce urgenţă) a funcţiilor endocrine şi sistemului de relaţie inversă în sistemul endocrin. Homeostaza - ca obiectul influenţelor hormonale.

Noţiune despre receptorii hormonali. Mecanismele interrelaţiilor hormonal-receptorice, Receptorii membranari. Rolul nucleotidelor ciclice. Receptorii citoplasmatici şi nucleici. Criteriile ce permit de a considera compuşii ce leagă hormonul, drept receptori.

Bazele molecular-biologice ale mecanismelor efectelor celulare a hormonilor la normal şi în patologii.

Sistemul, hipotalamo-hipofizar

Localizarea in hipotalamus a structurilor, ce produc substanţe eliberatoare (liberine) şi inhibitoare a eliberării (statine) hormonilor. Căile de acţiune a substanţelor enumerate asupra hipofizei. Neurosecretia: mecanismele şi importanta funcţionali. Probele clinice cu utilizarea liberinelor hipotalamice.

Hipofiza. Structura. Embriologia. Hormonii lobului anterior al hipofizei. Hormonii tropi. Reglarea sintezei, şi secreţiei. Lobul intermediar al hipofizei. Hormonul melanostimulator. Secreţia. Oxitocina şi vasopresina.

Boala Iţenco-Cuşing. Etiologia şi patogenia maladiei. Starea suprarenalelor în boala Iţenco-Cuşing. Argumentarea patogenetică a simptoamelor afecţiunii. Starea organelor interne. Perturbările metabolice: starea metabolismului glucidic, lipidic şi proteic.

Diabetul steroid. Tratamentul diabetului steroid. Particularităţile evoluţiei mititelei Itenco-Cuşjng. Probele de diagnostic. Investigaţiile radiologice a suprarenalelor. Diagnosticul diferenţial. Terapia maladiei Iţenco-Cuşing, iradierea roentgen a regiunii hipotalamo-hipofizare, tratamentul chirurgical, terapia cu blocanţi chimici ai biosintezei hormonilor steroizi. Pregătire preoperatorie, particularităţile tratamentului postoperator după adrenalectomie. Rezultatele terapiei.

Sindromul hipotalamic juvenil (pubertal). Etiologia şi patogenii maladiei. Starea regiunii diencefalice. Rolul amigdalitei cronice şi infecţiilor la copii în etiologia afecţiunii, tabloul clinic. Terapia. Pronosticul. Acromegalia şi gigantismul. Etiologia şi patogenia. Leziunile sistemului hioptalamo-hipofizar. Argumentarea patogenetică, a simptoamelor maladiei. Starea metabolismului glucidic. Diabetul zaharat hipofizar. Metodele de investigaţie. Terapia.

Insuficienţa cerebrală-hipofizară. Etiologia şi patogenia. Caracterul leziunilor hipotalamo-hipofizare. Formele clinice. Deficitul hormonilor tirotrop, adrenocorticotrop, gonadotropi. Manifestările afecţiunilor clinice la copoii şi adulţi. Diagnosticul diferenţial cu formele primare de hipotiroidie, hipocroticism şi hipogenitalism. Terapia. Boala Simmons. Boala Şchien. Diagnosticul. Terapia.

Nanismul hipofizo-cerebral. Argumentarea patogenetici a simptoamelor afecţiunii. Starea metabolismului. Diagnosticul diferenţial şi metodele de tratament.

Diabetul insipid. Etiologia şi patogenia. Leziunile sistemului hipotalamo-hipofizar. Obezitatea constituţional exogeni. Hiperinsulinismul. Diagnosticul alterărilor metabolismului glucidic. Terapia. Indicaţiile pentru administrarea remediilor anorexigene şi biguanidelor.

Glanda tiroida.Particularităţile biosintezei şi secreţiei hormonilor tiroidieni. Rolul iodului. Biosinteza hormonilor tiroidieni, Precursorii acestora şi stadiile de transformare. Caracterizarea enzimelor ce participă la biosinteza hormonilor tiroidieni, localizarea lor intracelulară. Reglarea sintezei şi secreţiei. Rolul TTH-ului hipofizar în. aceste procese. Mecanismul acţiunii TTH-ului asupra glandei tiroide. Rolul impulsurilor nervoase. Metodele principale ce explorare a statusului tiroidian. Probele funcţionale. Caracterizarea şi rolul proteinelor serice în transportarea hormonilor tiroidieni. Recepţia celulari a hormonilor tiroidieni şi aspectele biologico-celulare a mecanismului efectelor celulare a acestora. Metabolizarea şi epurarea hormonilor tiroidieni din organism. Calcitonina.

Maladiile glandei tiroide

Clasificarea contemporană a afecţiunilor glandei tiroide.Etiologia şi patogenia guşii difuze toxice, Metabolismul iodului şi patologia acestuia în guşa difuzi toxica. Biosinteza hormonilor tiroidieni. Hormonul tirotrop şi importanţa lui. Tirocalcitonina şi acţiunea ei asupra metabolismului calciului, factorii genetici în guşa difuza toxică.

Tabloul clinic. Argumentarea patogenetici a simptoamelor maladiei. Starea organelor interne. Oftalmologia în guşa difuză toxică. Alterarea metabolismului glucidic în această maladie. Devierile hemodinamice. Metabolismul bazai, formele clinice în dependenţă de gravitatea maladiei. Insuficienţa corticosuprarenalelor în formele grave ale bolii. Griza tirotoxica. Particularităţile evoluţiei guşii difuze toxice la copii.

Metodele investigaţii de laborator. Metodele de radioindicaţie. Determinarea funcţiei glandei tiroide prin testul de captare a I131 , T3, T4, nivelul colesterolului, explorarea metabolismului bazal. Scanarea glandei tiroide. Posibilitatea utilizării acestor metode la copii. Valoarea diagnostică a acestor metode. Diagnosticul diferenţial al guşei difuze toxice.

Tratamentul. Terapia medicamentoasa. Preparatele de iod şi remediile tirostatice. Mecanismul lor de acţiune. Bolul terapiei se-dative în guşa difuza toxică. Terapia conservativă a guşei difuze la copii. Tratamentul crizei tirotoxice. Indicaţii pentru tratament chirurgical. Metodele de pregătire preoperatorie şi tratamentul în perioada postoperatorie. Profilaxia crizei tirotoxice. Radioiodterapia, indicaţii şi contraindicaţii. Complicaţii postoperatorii şi după radioiodterapie. Particularităţile evoluţiei guşei difuze toxice la copii.

Hipotiroidia. Etiologia şi patogenia. Hipotiroidia primară şi secundară. Rolul proceselor autoimune în geneza hipotiroidiei. Tabloul clinic a1 maladiei. Formele clinice ale bolii. Starea organelor interne şi perturbările metabolice în hipotiroidie. Particularităţile evoluţiei clinice ale maladiei la copii. Hipotiroidia congenitala, retarditatea dezvoltării fizice şi psihice. Devierile hemodinamice în hipotiroidie. Valoarea diagnostică a metodelor investigaţiilor de laborator: determinarea metabolismului bazai, iodului proteic, T3, T4, colesteroluluii aprecierea datelor antropometrice la copii, suferinzi de hipotiroidie. Diagnosticul diferenţial. Terapia hipotiroidiei. Dozele iniţiale şi de susţinere de hormoni tiroidieni. Dispensarizarea bolnavilor.Pronosticul.

Guşa endemică. Etiologia şi patogenia guşei endemice. Rolul carenţei de iod. Rolul deficitului hormonilor tiroidieni în patogenia guşei endemice. Statusul funcţional al tiroidei în guşa endemică. Profilaxia. Dispensarizarea bolnavilor. Struma juvenilă. Frecvenţa afecţiunii. Etiologia şi patogenia strumei juvenile. Statusul funcţional al tiroidei. Terapia. Dispensarizarea.

Tireoiditele Tiroidita acută şi subacută. Tiroidita autoimuna. Tiroiditele cronice. Diagnosticul, Tabloul clinic. Terapia.

Tumorile glandei tiroide. Clasificarea. Frecvenţa. Particularităţile evoluţiei şi tratamentul.

Glandele paratiroidiene. Metabolismul calciului şi fosforului în organism. Caracterizarea hormonului paratiroidian. Rolul lui vitaminei D, anabolicelor, glucocorticoizilor, tirocalcitoninei în metabolismul calciului şi fosforului.

Hipoparatiroidia. Rolul hormonului paratiroidian în reglarea metabolismului calciului şi fosforului. Etiologia şi patogenia. Formele clinice ale tetaniei. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul.

Hiperoaratiroidia. Etiologia şi patogenia. Formele clinice. Patologia oaselor şi datele radiogramelor. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul.

Pancreasul. Funcţia exo- şi endocrini a pancreasului. Insulina şi istoricul descoperii acestea. Caracterizarea hormonilor pancreasului, insulinei, proinsulinei, glucagonului, lipocainei. Fiziologia metabolismului glucidic şi lipidic şi reglarea lor hormonala. Reglarea metabolismului glucidic şi mecanismul acţiunii hormonilor pancreatici.

Diabetul zaharat. Clasificarea diabetului zaharat. Etiologia şi patogenia, diabetului zaharat de tip I si tip II. Rolul factorilor genetici şi provocatori în patogenia maladiei (a diabetului de tip I si tip II). Rolul factorilor exopancreatici (antagoniştilor hormonali şi nehormonali ai insulinei) în patogenia diabetului zaharat de tip I si tip II. Epidemiologia diabetului zaharat de tip I si tip II. Contingentele de risc semnificativ pentru diabet. Metodele contemporane de diagnostic a formelor latente şi manifestate de diabet. Criteriile de apreciere a curbelor glicemice.

Tabloul clinic. Distinctiile diabetului de tip I si tip II. Argumentarea patogenetică a simptoamelor diabetului zaharat de tip I si tip II. Starea organelor interne. Particularităţile evoluţiei diabetului zaharat la copii. Infiltraţia steatoasă a ficatului şi evoluţia labilă a diabetului zaharat la copii. Diabetul zaharat şi graviditatea.

Complicaţiile diabetului zaharat. Patogenia leziunilor vasculare. Caracterizarea patogenetică a micro-şi macroangiopatiilor. Frecvenţa şi particularităţile manifestărilor vasculare ale diabetului zaharat la copii. Clinica şi diagnosticul infecţiilor cailor urinare în diabetul zaharat. Sindromul Moriac. Tabloul clinic şi diagnosticul diferenţial al stărilor comatoase (diabetică, hipoglicemică, hiperosmolară, lactaciaemică). Perturbările electrolitice şi osmotice în coma diabetică şi hiperosmolară. Cauzele stărilor comatoase. Caracterul dereglărilor metabolice în come. Cetoacidoza şi consecinţele ei.

Tratamentul diabetului zaharat. Dietoterapia. Rolul dietei fiziologice. Principiile de calculare a dietei fiziologice. Utilizarea şi calcularea dietei extinse glucidice cu restricţii de grăsimi, Rolul factorilor lipotropi ai a vitaminelor în tratamentul diabetului. Particularităţile dietoterapiei la copii, la persoanele de vârstă înaintată şi la gravide.

Insulinoterapia. Caracterizarea tipurilor de insulina. Indicaţiile pentru administrarea preparatelor insulinei cu acţiune rapidă şi prolongată. Calcularea dozelor de insulina. Principiile administrării preparatelor cu acţiune prolongată, la copii. Caracterizarea patogenetică a insulinorezistentei, rolul antagoniştilor hormonali şi nehormonali ai insulinei. Metodele de tratament. Principiile de tratament a cetoacidozei şi stărilor comatoase. Particularităţile tratamentului gravidelor de diabet zaharat.

Caracterizarea mecanismului acţiunii prefaţatelor sulfonilureei şi biguanidelor. Indicaţiile şi contraindicaţiile. Reacţiile adverse. Posibilitatea utilizării preparatelor hipoglicemiante orale la copii şi adolescenţi. Terapia diabetului zaharat complicat prin infiltraţie steatoasă a ficatului. Tratamentul stărilor hipoglicemice. Criteriile compensaţiei diabetului zaharat în dependenţă de gravitatea evoluţiei maladiei, vârsta şi afecţiunile asociate. Metodele contemporane de tratament a micro- şi macroagiopatiilor. Terapia sindromului Moriac şi a complicaţiilor vasculare la copiii, bolnavi de diabet zaharat. Pregătirea preoperatorie a bolnavi ele diabet.

Sindromul hipoglicemic. Argumentarea patogenetică a simptoamelor hipoglicemiei. Particularităţile clinice a sindromului hipoglicemic la copii. Insulomul. Tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul lui. Hipoglicemia funcţională, Hipoglicemia familială. Hipoglicemia la nou-născuţi. Boala glicogenică. Hipoglicemia de etiologie hepatica. Diagnosticul diferenţial al stărilor hipoglicemice.

Suprarenalele. Embriologia. Rolul hipotalamusului în reglarea suprarenalelor. Biosinteza hormonilor steroizi şi caracterizarea lor. Chimia şi biochimia hormonilor steroizi. Acţiunea fiziologică şi rolul hormonilor steroizi în reglarea metabolismului glucidic, lipidic, proteic, hidro-salin. Patofiziologia hipo- şi hiperfuncţiei corticosuprarenalelor. Medulosuprarenalele. Acţiunea biologica a adrenalinei şi noradrenalinei.

Cortexul suprarenalelor. Metodele de diagnostic a alterării funcţiei corticosuprarenalelor. Hipocorticismul primar şi secundar. Insuficienţa cronică a corticosuprarenalelor.

Boala Addison. Etiologia. Argumentarea patogenetică a simptoamelor maladiei. Starea organelor interne. Starea metabolismului glucidic, perturbările electrolitice. Insuficienta separată a mineralocorticoizilor corticosuprarenalelor. Particularităţile evoluţiei insuficienţei cronice T. corticosuprarenalelor la copii. Diagnosticul de laborator al maladiei, determinarea profilului hormonal, a nivelului de potasiu şi sodiu în plasmă şi eritrocite, excreţia renală a electroliţilor: explorarea metabolismului glucidic. Terapia insuficientei cronice corticosuprarenale. Pronosticul. Criza addisonica. Cauzele, diagnosticul, tratamentul. Insuficienta corticosuprarenală acută la cojii.

Tumorile hormonal active ale corticosuprarenalelor. Corticostermul. Clinica. Argumentarea patogenetică a simptoamelor afecţiunii. Starea metabolismului glucidic, lipidic şi proteic în corticosterom. Diabetul zaharat steroic. .Particularităţile evoluţiei acestuia. Diagnosticul diferenţial. Metodele contemporane de tratament.

Disfuncţia congenitală a corticosuprarenalelor (sindromul adrenogenital). Patogenia afecţiunii. Manifestările clinice. Clasificarea. Metodele de diagnostic, investigaţiile cito-genetice. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul.

Diagnosticul diferenţial cu aldosteronismul secundar. Androsteronismul. Esteromul. Aldosteromul.Stratul medular al suprarenalelor.

Feocromocitomul. Localizarea posibilă a ţesutului cromafin la om. Starea metabolismului glucidic în feocromocitom. Clinica afectiunilor. Investigaţiile hormonale: excreţia adrenalinei, acidului vanili-mindalic. Testele ce diagnostic: proba cu histamina şi cu remediile adrenolitice. Metodele de investigare radiologiei. Diagnosticul diferenţial cu boala hipertensivă. Terapia.

Gonadele. Hormonii sexuali, rolul şi importanţa lor în procesele de creştere şi formare sexuală organismului. Caracteristica hormonilor androgeni. Locul şi căile de formare a lor în organism. Caracterizarea hormonilor anabolici. Căile de transformare a androgenilor. 17-cetosteroizii şi caracterizarea lor.

Estrogenii. Locul şi. căile formării lor în organism. Mecanismul reglării biosintezei şi secreţiei androgenilor şi estrogenilor de hormonii hipotalamo-hipofizari. LH, FSH, prolactina. Structura, reglarea secreţiei de către hipofiză şi acţiunea lor asupra biogenezei androgenilor şi estrogenilor. Reglarea ciclului reproductiv. Progestatinele. Clasificarea afecţiunilor glandelor sexuale. Hipogonadismul primar şi secundar. Criptorchismul. Malformaţiile congenitale a aparatului genital.

Sindromul Sereşevschi-Turner. Manifestările clinice. Anomaliile somatice. Diagnosticul precoce a afecţiunii la copii. Metodele citologice de diagnostic – determinarea cromatinei sexuale şi analiza cardiologică. Alterarea metabolismului glucidic. Starea aparatului genital. Tratament.

Sindromul Klainfelter. Manifestările clinice la copii şi adulţi. Diagnosticul citogenetic şi dermatoglific. Metabolismul glucidic la bărbaţi cu sindromul Klainfelter. Determinarea indicaţiilor pentru terapia hormonală de substituţie.

Hermafroditismul adevărat. Diagnosticul. Terapia. Hermafroditismul masculin aparent (fals). Sindromul feminizării testiculare. Disgeneză gonadală “curata''. Homocitome la bolnavii cu disgeneză gonadală. Diagnosticul diferenţial, tratamentul. Problemele educaţiei şi adaptaţiei sexuale a bolnavilor cu anomalii a dezvoltării sexuale.

Dezvoltarea seruală premătură.Clasificarea contemporană a diferitor forme de maturizare sexuală prematură. Etiologia şi patogenia. Dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor cu maturizarea prematură izo- şi heterosexuală. Diagnosticul diferenţial, terapia, problemele educaţiei. Etiologie şi patogenie. Leziuni primare şi secundare. Particularităţile evoluţiei clinice la copii. Terapia.

Timusul. Fiziologia. Caracterizarea serotoninei, melanoninei, adreno-glomerulotropinei. Patogenia epifizei.

Organizarea serviciului endocrinologi în Republica Moldova. Epidemiologia afecţiunilor endocrine.