Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


APROBAREA CALITĂŢII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT


Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat
Hotărârea Guvernului Nr. 326 din 18.07.2019. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 246-248, art. 458 din 02.08.2019

Indicatorii de performană ştiinţifică pentru dobândirea calităţii de conducător de doctorat
Ordinul MECC Nr. 1144 din 19.09.2019

Model al demersului organizaţiei din domeniile cercetării şi inovării pentru aprobarea calităţii de conducător de doctorat
Ordinul ANACEC nr. 15-A din 25.09.2019

Model al Listei publicaţiilor ştiinţifice, ştiinţifico-metodice şi didactice prezentate pentru aprobarea calităţii de conducător de doctorat
Ordinul ANACEC nr. 15-A din 25.09.2019

Model de cerere pentru aprobarea calităţii de conducător de doctorat în urma confirmării titlului ştiinţific de doctor habilitat