Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ACTIVITATEA COMISIILOR DE PROFIL/EXPERTIZĂ


Regulamentul comisiilor de profil ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare
Hotărârea Guvernului Nr. 327 din 18.07.2019. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 241-243, art. 252 din 26.07.2019

Regulamentul comisiilor de experţi în domeniul atestării
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 39 din 10 octombrie 2018