Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ACTIVITATEA COMISIILOR DE PROFIL/EXPERTIZĂ


Regulamentul comisiilor de experţi în domeniul atestării
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 4 din 18 decembrie 2018 (modificat/completat)

Regulamentul comisiilor de profil ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare
Hotărârea Guvernului Nr. 327 din 18.07.2019. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 241-243, art. 252 din 26.07.2019

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comsiei de profil în cercetare şi inovare
Anexa 5 la Ordinul ANACEC nr.12-A din 18.05.2020

Metodologia de creare, actualizare şi gestionare a Registrului experţilor Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calitaţii în Educaţie şi Cercetare în domeniile cercetării şi inovării
Anexa la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 2 din 12.05.2020