Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


CONFERIREA/CONFIRMAREA TITLURILOR DE CONFERENŢIAR ŞI PROFESOR


Regulamentul de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice în învăţământul superior
Hotărârea Guvernului Nr. 325 din 18.07.2019. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 239-240, art. 427 din 23.07.2019

Metodologia de confirmare a titlurilor ştiinţifico-didactice în învăţământul superior
Hotărârea Guvernului Nr. 209 din 25.03.2020. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 99-100, art. 288 din 02.04.2020

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior
Hotarârea Guvernului Nr. 482 din 28.06.2017