Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


CONFERIREA/CONFIRMAREA TITLURILOR DE DOCTOR ŞI DOCTOR HABILITAT


Metodologia de conferire şi confirmare a titlurilor ştiinţifice
Hotarirea Guvernului Nr. 497 din 2019-10-23. Publicat: onitorul Oficial Nr. 320-325, art. 728 din 01.11.2019

Tipurile de lucrări acceptate de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare în vederea confirmării titlurilor ştiinţifice
Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 2 din 27 decembrie 2019

Lista bazelor de date acceptate de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare pentru publicarea rezultatelor studiilor în vederea confirmării titlurilor ştiinţifice
Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 2 din 27 decembrie 2019

Corelarea titlurilor ştiinţifice confirmate cu domeniile şi ramurile Nomenclatorului specialităilor ştiinţifice
Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 2 din 27 decembrie 2019

Modelul demersului organizaţiiei din domeniile cercetării şi inovării privind confirmarea titlului ştiinţiific

Modelul de prezentare a informaţiiei privind competenţiele profesionale ale membrilor comisiei de susţiinere publică a tezei/lucrării de sinteză.

Modelul de prezentare a listei lucrărilor ştiinţifice la tema tezei/lucrării de sinteză

Model al Diplomei de Doctor
Ordinul MECC Nr. 1341 din 23.10.2019. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 320-325, art. 1825a din 01.11.2019

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional „Teza de excelenţa a anului”
Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 4 din 27 decembrie 2019

Prevederi tranzitorii (valabile până la 23.12.2023)
(Pentru persoanele admise la doctorat până la intrarea în vigoare a HG1007/2014 ?i la postdoctorat până la intrarea în vigoare a HG499/2018)