Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


CONFERIREA/CONFIRMAREA TITLURILOR DE DOCTOR ŞI DOCTOR HABILITAT


Metodologia de conferire şi confirmare a titlurilor ştiinţifice
Hotărârea Guvernului Nr. 497 din 2019-10-23. Publicat: onitorul Oficial Nr. 320-325, art. 728 din 01.11.2019

Tipurile de lucrări acceptate de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare în vederea confirmării titlurilor ştiinţifice
Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 2 din 27 decembrie 2019

Lista bazelor de date acceptate de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare pentru publicarea rezultatelor studiilor în vederea confirmării titlurilor ştiinţifice
Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 2 din 27 decembrie 2019

Corelarea titlurilor ştiinţifice confirmate cu domeniile şi ramurile Nomenclatorului specialităilor ştiinţifice
Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 2 din 27 decembrie 2019

Modelul demersului organizaţiiei din domeniile cercetării şi inovării privind confirmarea titlului ştiinţiific

Modelul de prezentare a informaţiiei privind competenţiele profesionale ale membrilor comisiei de susţiinere publică a tezei/lucrării de sinteză.

Modelul de prezentare a listei lucrărilor ştiinţifice la tema tezei/lucrării de sinteză

Model al Diplomei de Doctor
Ordinul MECC Nr. 1341 din 23.10.2019. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 320-325, art. 1825a din 01.11.2019

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional „Teza de excelenţa a anului”
Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 4 din 27 decembrie 2019

Recomandări-cadru de redactare a tezei de doctorat şi a rezumatului
Ordinul MECC Nr. 1078 din 27.12.2016

New. Recomandări privind elaborarea şi sustinerea tezei de doctor habilitat/ lucrării de sinteză
Aprobate prin Ordinul ANACEC Nr. 10-A din 25 februarie 2021

Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat
Ordinul MECC Nr. 514 din 05.12.2017

Model de cerere pentru transmiterea tezei şi a rezumatului/elor acesteia, în variantă electronică, la ANACEC

Model de rezoluţie cu privire la Raportul de similitudini

PREVEDERI TRANZITORII (valabile până la 23.12.2023)
(Pentru persoanele admise la doctorat până la intrarea în vigoare a HG1007/2014 şi la postdoctorat până la intrarea în vigoare a HG499/2018)