Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


PROGRAMELE DE DOCTORAT / POSTDOCTORAT


Regulamentui privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
Hotărârea Guvernului Nr. 1007 din 10.12.2014. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 386-396, art. 1101 din 26.12.2014

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de postdoctorat
Hotărârea Guvernului Nr. 499 din 29.05.2018. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 176-180, art. 550 din 01.06.2018

Prevederi tranzitorii (valabile până la 31.12.2023)
(Pentru persoanele admise la doctorat până la intrarea în vigoare a HG1007/2014 şi la postdoctorat până la intrarea în vigoare a HG499/2018)