Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


RECUNOAŞTEREA ŞI ECHIVALAREA ACTELOR OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE


Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate
Hotărârea Guvernului Nr. 472 din 06.05.2004. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 77-79, art. 610 din 14.05.2004