Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


CADRUL GENERAL PENTRU EVALUARE ÎN CERCETARE ŞI INOVARE


Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
Adoptat de Parlament nr. 259-XV
din 15 iulie 2004. Publicat: Monitorul oficial Nr.125-129 (1479-1483) din 30 iulie 2004


Codul Educaţiei al Republicii Moldova
Legea Parlamentului Nr. 152 din 17.07.2014. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare
Hotărârea Guvernului Nr. 201 din 28.02.2018. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 68-763, art. 332 din 02.03.2018

Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice
Hotărârea Guvernului Nr. 199 din 13.03.2013. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 60-63, art. 253 din 22.03.2013

Metodologa de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă
Hotărârea Guvernului Nr. 616 din 18.05.2016. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 134-139, art. 671 din 20.05.2016

Programul naţional în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2020-2023 şi Planul de acţiuni privind implementarea acestuia
Hotărârea Guvernului Nr. 381 din 01.08.2019. Publicat: Monitorul Oficial Nr. 256-259, art. 506 din 16.08.2019

Retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice, didactice membrilor Comisiei Medicamentului, Comitetului Naţional de Expertiză Etică a Studiului Clinic şi altor comisii de experţ
Hotărârea Guvernului Nr. 222 din 28.04.1993