Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şaragov  Vasile, doctor habilitat, conferenţiar universitarŞaragov Vasile, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Abilitare:18 septembrie 2008, nr.908
Specialităţi abilitate: 02.00.04 - Chimie fizică