Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Şedinţa plenară comună


Organul suprem al Consiliului Naţional este şedinţa plenară comună a Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi a Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic.

Şedinţa plenară comună se convoacă cel puţin de două ori pe an de către preşedintele Consiliului Naţional sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Naţional. Hotărîrile şedinţei plenare comune asupra cazurilor litigioase sînt definitive.

Şedinţa plenară comună:


Componenţa nominală a CNAA


Preşedinte:


Valeriu CANŢER - academician, preşedinte al CNAA

Vicepreşedinţi:


Simion TOMA- academician, conducator al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA

Veaceslav PERJU - doctor habilitat, conferenţiar universitar, conducator al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA

Secretar ştiinţific al CNAA:


Gheorghe GLADCHI
- doctor habilitat, profesor universitar

Membrii

Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA

Andrei ANDRIEŞ academician
Nicolae BALAUR membru corespondent al AŞM
Gheorghe PALADI academician
Gheorghe MIŞCOI membru corespondent al AŞM
Mariana ŞLAPAC vicepreşedinte al AŞM, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Vasile RUSU doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Loretta HANDRABURA viceministru al educaţiei, doctor, conferenţiar universitar
Octavian CALMÎC viceministru al economiei
Vladimir GROSU viceministru al justiţiei
Victor BARBĂNEAGRĂ viceministru al finanţelor
Dumitru LOZOVANU şef de catedră al Universităţii de Stat din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
Valentin SOFRONI Universitetea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Alexandru ROMAN rector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
Otilia STAMATIN şef de catedră la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", doctor, conferenţiar universitar
Pavel TOPALĂ Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, doctor habilitat, profesor universitar
Vladimir AXIONOV prorector al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, doctor habilitat, profesor universitar

Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA

Leonid CULIUC membru corespondent al AŞM
Vasile ALCAZ director al Institutului de Geologie şi Seismologie, doctor habilitat
Valeriu DERJANSCHI doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Pavel VLAD academician
Alexandru ROŞCA academician
Eva GUDUMAC academician
Boris GAINĂ academician
Andrei SMOCHINĂ doctor habilitat, profesor universitar
Carolina PLATON decan al Universităţii de Stat din Moldova, doctor habilitat, conferenţiar universitar
Elena PRUS şef de catedră la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, doctor habilitat, conferenţiar universitar
Ludmila Cobzari decan la Academia de Studii Economice din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
Valeriu DOROGAN prorector al Universităţii Tehnice a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar
Olga CERNEŢCHI prorector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", doctor habilitat, conferenţiar universitar
Mihai REVENCO prorector al Universităţii de Stat din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
Andrei PALII şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
Viorel DORGAN prorector al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, doctor, conferenţiar universitar