Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Şedinţa plenară comună


Organul suprem al Consiliului Naţional este şedinţa plenară comună a Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi a Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic.

Şedinţa plenară comună se convoacă cel puţin de două ori pe an de către preşedintele Consiliului Naţional sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Naţional. Hotărîrile şedinţei plenare comune asupra cazurilor litigioase sînt definitive.

Şedinţa plenară comună:


Componenţa nominală a CNAA


Preşedinte:


Alexandru BURIAN - doctor habilitat, profesor universitar, preşedinte al CNAA

Vicepreşedinţi:


Valeriu DERJANSCHI- doctor habilitat, conducator al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA

Aliona GRATI - doctor habilitat, conducator al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA

Secretar ştiinţific al CNAA:


Natalia CHIRTOACÃ - doctor, conferenţiar universitar

Membrii

Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA

Serafim ANDRIEŞ academician
Nicolae ANDRONATI academician
Mircea BOLOGA academician
Gheorghe RUSNAC academician
Vladimir HOTINEANU membru corespondent al AŞM
Mihail REVENCO membru corespondent al AŞM
Nicolae BILEŢCHI membru corespondent al AŞM
Ala COTELNIC doctor habilitat, profesor universitar
Ilia CATERENIUC doctor habilitat, profesor universitar
Gheorghe GONŢA doctor, conferenţiar universitar
Viorelia MOLDOVAN-BATRÂNAC doctor habilitat, profesor universitar
Ion SOBOR doctor, profesor universitar
Loretta HANDRABURA doctor, conferenţiar universitar
Violeta MELNIC doctor
Viorel GUŢU doctor
Raisa GHILAN Şef adjunct al Direcţiei finanţele în văţământ, cultură şi ştiinţă, Ministerul finanţelor

Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA

Ion BOLUN doctor habilitat, profesor universitar
Larisa BUGAIAN doctor habilitat, profesor universitar
Mihai CIMPOI doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Alexandru DICUSAR membru corespondent al AŞM
Demir DRAGNEV membru corespondent al AŞM
Teodor FURDUI academician
Ion GAGIM doctor habilitat, profesor universitar
Constantin GAINDRIC membru corespondent al AŞM
Gheorghe GHIDIRIM academician
Vasile MICU academician
Andrei PERJAN doctor habilitat, conferenţiar universitar
Mihai POPOVICI academician
Igor RACU doctor habilitat, profesor universitar
Alexandru ROŞCA academician
Svetlana TÎRŢĂU doctor, conferenţiar universitar
Olga CERNEŢCHI doctor, conferenţiar universitar