Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Şedinţa plenară comună


Organul suprem al Consiliului Naţional este şedinţa plenară comună a Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi a Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic.

Şedinţa plenară comună se convoacă cel puţin de două ori pe an de către preşedintele Consiliului Naţional sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Naţional. Hotărîrile şedinţei plenare comune asupra cazurilor litigioase sînt definitive.

Şedinţa plenară comună:


Componenţa nominală a CNAA


Preşedinte:


Valeriu CANŢER - academician, preşedinte al CNAA

Vicepreşedinţi:


Valeriu DERJANSCHI - doctor habilitat, profesor cercetător, conducator al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA

Veaceslav PERJU - doctor habilitat, conferenţiar universitar, conducator al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA

Secretar ştiinţific al CNAA:

Aliona GRATI - doctor habilitat, conferenţiar universitar

Membrii

<

Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA

Serafim ANDRIEŞ director al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a solului "Nicolae Dimo", academician
Nicolae ANDRONATI cercetător ştiinţific principal la Institutul de Energetică, academician
Nicolae BILEŢCHI consultant ştiinţific la Institutul de Filologie, membru corespondent al AŞM
Mircea BOLOGA şef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată, academician
Ilia CATERENUIC prorector adjunct al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", doctor habilitat, profesor universitar
Ala COTELNIC prim-prorector al Academiei de Studii Economice a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar
Larisa GHILAN şef adjunct al Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor
Gheorghe GONŢA decan interimar la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, doctor habilitat, profesor universitar
Viorel GUŢU Viceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare
Loretta HANDRABURA viceministru al educaţiei, doctor, conferenţiar universitar
Vladimir HOTINEANU şef de catedră la prorector adjunct al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", membru corespondent al AŞM, doctor habilitat, profesor universitar
Violeta MELNIC consultant principal în Direcţia generală legislaţie a Ministerului Justiţiei
Viorelia MOLDOVAN-BATRÂNAC vicerector al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, doctor, conferenţiar universitar
Mihai REVENCOprorector al Universităţii de Stat din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
Gheorghe RUSNAC vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician
Ion SOBOR secretar ştiinţific al senatului Universităţii Tehnice a Moldovei

Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a CNAA

Ion BOLUN profesor la Academia de Studii Economice a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar
Larisa BUGAIAN prorector al Universităţii Tehnice a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar
Mihai CIMPOI cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldove, academician
Alexandru DICUSAR membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Demir DRAGNEV consultant ştiinţific la Institutul de Istorie, Stat şe Drept, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Teodor FURDUI şef de laborator la Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, academician
Ion GAGIM decan la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, doctor habilitat, profesor universitar
Constantin GAINDRIC membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Gheorghe GHIDIRIM şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", academician
Vasile MICU şef de laborator la Institutul de Fitotehnie "Porumbeni", academician
Andrei PERJAN decan la Universitatea de Stat din Moldova, doctor habilitat, conferenţiar universitar
Mihai POPOVICI director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Cardiologie, academician
Igor RACU prorector al Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă", doctor habilitat, profesor universitar
Alexandru ROŞCA consultant ştiinţific la Institutul de cercetări Juridice şi Politice, academician
Svetlana TÎRŢĂU decan la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, doctor, conferenţiar universitar
Serghei ŢURCAN secretar ştiinţific al Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, doctor, conferenţiar universitar