Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Buletin Informativ: Adnotările tezelor de doctor/doctor habilitat susţinute în anul 2011


Arte şi Ştiinţe umaniste

(lingvistica, literatura şi folclor, arte, jurnalism şi ştiinţe ale comunicării)

Matematica şi Ştiinţele naturii

(fizica, matematica,informatica, chimie, matematica aplicată şi mecanica corpului solid)

Ştiinţe agrare şi tehnologii alimentare

(agricultura, medicina veterinară şi zootehnie, tehnologia produselor alimentare şi ale industriei uşoare)

Ştiinţe biologice şi medicale

(biologie umană şi animală, biologie vegetală şi geografie,terapie,chirurgie,medicina fundamentală, preventivă şi farmacie)

Ştiinţe inginereşti şi economice

(electronică şi tehnica de calcul,energetică, electromecanică şi termotehnică,mecanică şi construcţie, economie politică; doctrine economice; economie şi management (în ramură); marketing; logistică; economie mondială; relaţii economice internaţionale, finanţe; monedă; credit; statistică economică; contabilitate; audit; analiză economică, metode economico-matematice)

Ştiinţe sociale

(pedagogie şi psihologie, politologie, sociologie,filosofia, istorie, drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept; drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative), teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept; drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor,informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţieisociale); drept internaţional public)