Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


2011


8 noiembrie 2011
Pretendenţii la titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar

10 februarie 2011
Candidaţii care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

26 aprilie 2011
Comisia de acreditare: Solicităm opinia Dvs.

5 aprilie 2011
Şedinţa specială a Comisiei de Atestare a CNAA: legalitatea conferii gradului de doctor dlui Victor Stepaniuc

6 mai 2011
Orarul examenelor de doctorat 2011

10 iunie 2011
AVIZUL DE EVALUARE PENTRU REACREDITAREA Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu"

9 iunie 2011
Aviz referitor la eliberarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 31 martie 2011 şi 12 mai 2011

15 iunie 2011
Materiale de analiză şi sinteză a indicatorilor de activitate a organizaţiilor reacreditate: PLANURILE de acţiuni

29 iunie 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna Iulie 2011

30 iunie 2011
Comisia de acreditare: Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "Incercom" Î.S. Solicităm opinia Dvs.

3 mai 2011
Transparenta în procesul decizional

26 august 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna septembrie 2011

9 septembrie 2011
Aviz referitor la eliberarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 8 iulie 2011 şi 15 iulie 2011

22 septembrie 2011
Comisia de acreditare: IMSP Institutul de Cardiologie, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Solicităm opinia Dvs.

26 septembrie 2011
Orarul examenelor de admitere la doctorat 2011

27 septembrie 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna octombrie 2011

26 octombrie 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna noiembrie 2011

28 octombrie 2011
Comisia de acreditare: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău.Solicităm opinia Dvs.

21 noiembrie 2011
Înmânarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 5 octombrie 2011

29 noiembrie 2011
Susţinerea tezelor de doctor/doctor habilitat pentru luna decembrie 2011

1 decembrie 2011
Buletin Informativ: Adnotările tezelor de doctor/doctor habilitat susţinute în anul 2011

16 decembrie 2011
Înmânarea diplomelor şi certificatelor - la 21 decembrie 2011