Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


2011


8 noiembrie 2011
Pretendenţii la titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar

10 februarie 2011
Candidaţii care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

26 aprilie 2011
Comisia de acreditare: Solicităm opinia Dvs.

5 aprilie 2011
Şedinţa specială a Comisiei de Atestare a CNAA: legalitatea conferii gradului de doctor dlui Victor Stepaniuc

6 mai 2011
Orarul examenelor de doctorat 2011

10 iunie 2011
AVIZUL DE EVALUARE PENTRU REACREDITAREA Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu"

15 iunie 2011
MATERIALE DE ANALIZĂ ŞI SINTEZĂ A INDICATORILOR DE ACTIVITATE A ORGANIZAŢIILOR REACREDITATE: Fisele de sinteza a activitatii stiintifice şi Planurile de acţiuni privind eficientizarea activităţii ştiinţifice a organizaţiilor reacreditate

30 iunie 2011
Comisia de acreditare: Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "Incercom" Î.S. Solicităm opinia Dvs.

3 mai 2011
Transparenta în procesul decizional

22 septembrie 2011
Comisia de acreditare: IMSP Institutul de Cardiologie, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Solicităm opinia Dvs.

26 septembrie 2011
Orarul examenelor de admitere la doctorat 2011

28 octombrie 2011
Comisia de acreditare: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău.Solicităm opinia Dvs.

1 decembrie 2011
Buletin Informativ: Adnotările tezelor de doctor/doctor habilitat susţinute în anul 2011

3 septembrie 2012
Summary reports on research accreditation