Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Transparenta în procesul decizional


În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare anunţă iniţierea consultărilor publice a proiectului de hotărîre a Guvernului “cu privire la modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.14 din 10 ianuarie 2005”, elaborat în scopul aducerii actelor normative ce reglementează activitatea Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în continuare CNAA) în conformitate cu Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile Legii nr.222 din 17 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Comentariile şi propunerile urmează a fi expediate în scris, pînă la data de 15 iulie 2011, la adresa: Consiliul Naţional pentru Screditare şi Atestare, bd. Ştefsan cel Mare,180, or. Chişinău MD 2004, Republica Moldova; prin fax la nr. (22) 29-62-71 sau la adresa de E-mail: ;

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa la tel: (22) 22-10-46, persoana de contact: Elena Cusca