Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Orarul examenelor de doctorat 2011


Ministerul Educaţiei şi Tineretului

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Academia de Studii Economice din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Universitatea de Stat din Comrat

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Academia de Ştiinte a Republicii Moldova

Institutul de Filologie al AŞM

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM

Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Institutul de Zoologie al AŞM

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor

Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

Institutul de Chimie al AŞM

Institutul de Energetică al AŞM

Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Ministerul Sănătăţii

Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu

Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Cardiologie

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare

Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro"

Alte instituţii

Academia de Administrare Publică pe langă Preşedintele Republicii Moldova