Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Pretendenţii la titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar


1. COJOCARU VASILE, profesor universitar,
Dl V.Cojocaru, născut la 14.06.1946. A absolvit facultatea de fizică şi matematică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi în 1973. Din 1983 până în 1996 a activat în diferite posturi în cadrul Ministerului Educaţiei.
Deţine gradul ştiinţific de doctor habilitat în pedagogie din anul 2006 şi titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar din 1997. A pregătit 2 doctori în pedagogie: Volosatîi Boris (2003) şi Juc Nina (2011).
Are vechime de muncă ştiinţifică de 17 ani.
A publicat peste 70 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, dintre care 28 după susţinerea tezei de doctor habilitat, inclusiv în ultimii 5 ani – 26 de lucrări, printre care 2 monografii, 4 lucrări metodico-didactice, 16 programe-cadru etc. Printre acestea se numără: Diagnosticarea pedagogică din perspectiva calităţii educaţiei (2011), Calitatea în educaţie. „Managementul calităţii” (2007), Schimbarea în educaţie şi schimbarea managerială (2004), Management educaţional (2004) etc.
A fost ales prin concurs la postul de profesor universitar la catedra „Management Educaţional” a UPS „I. Creangă” din Chişinău la 21.06.2007 şi recomandat de Senat la titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar la specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală, la 29.09.2011.

2. DORGAN VIOREL, profesor universitar
Dl Dorgan V. s-a născut la 05.01. 1975. Deţine gradul ştiinţific de doctor habilitat în pedagogie la specialitatea 13.00.04 din 2009 şi titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar din 2002.
Are vechime de activitate ştiinţifico-didactică de 17 ani.
A publicat 51 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, dintre care 16 după susţinerea tezei, inclusiv 5 monografii şi 6 lucrări metodico-didactice în ultimii 5 ani. Printre acestea se numără: Semnificaţia caracteristicilor morfologice în sportul mde performanţă (2008), Principii şi mecanisme ale reglării masei corporale în sportul de performanţă (2009), Ergofiziologia. Fiziologia sportului (2010) etc.
Deţine funcţia de prim prorector al USEFS din 03.04.2003. Este ales prin concurs la postul de profesor universitar la catedra „Probe sportive individuale” la 25.03.2009.
Sub îndrumarea dlui Dorgan V. au fost susţinute 5 teze de doctor în pedagogie: Slăvilă Mircea (2006), Tomoiagă Simion (2006), Budevici-Puiu Liliana (2006), Granevschi Vladimir (2009), Tipa Lazăr (2009).
A fost recomandat de Senat la titlul de profesor universitar la 29.09.2011. Are avizul pozitiv al Ministerului Educaţiei.