Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Aviz referitor la eliberarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 8 iulie 2011 şi 15 iulie 2011


Vineri,16.09.2011, ora 14.00, în sala de conferinţe a CNAA (bd. Ştefan cel Mare, 180, et. 11, bir. 1118)


va avea loc înmânarea diplomelor de conferire a gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat, atestatelor de conferire a titlurilor de profesor universitar, profesor cercetător, conferenţiar universitar, conferenţiar cercetător şi certificatelor de recunoaştere şi echivalare acordate prin:

Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice din 8 iulie 2011

Hotărîrea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate din 8 iulie 2011

Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice din 15 iulie 2011

Relaţii la tel.: 23-78-26 (cancelaria)