Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Înmânarea diplomelor şi certificatelor - la 21 decembrie 2011


Miercuri, 21.12.2011, ora 14.00, în sala de conferinţe a CNAA (bd. Ştefan cel Mare, 180, et. 11, bir. 1118)


va avea loc înmânarea diplomelor de conferire a gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat, atestatelor de conferire a titlurilor de profesor universitar, profesor cercetător, conferenţiar universitar, conferenţiar cercetător şi certificatelor de recunoaştere şi echivalare acordate prin:

Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice

Hotărârea cu privire la recunoaşterea diplomei de doctor şi echivalarea gradului de doctor în medicină acordat prin aceasta doamnei ŢURCANU Tamara de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, România

Relaţii la tel.: 23-78-26 (cancelaria)