Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Înmânarea diplomelor şi certificatelor aprobate la şedinţa din 5 octombrie 2011


Joi, 24.11.2011, ora 14.00, în sala de conferinţe a CNAA (bd. Ştefan cel Mare, 180, et. 11, bir. 1118)
va avea loc înmânarea diplomelor de conferire a gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat, atestatelor de conferire a titlurilor de profesor universitar, profesor cercetător, conferenţiar universitar, conferenţiar cercetător şi certificatelor de recunoaştere şi echivalare acordate prin:

Hotărîrea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice

Hotărârea cu privire la recunoaşterea diplomei de doctor şi echivalarea gradului de doctor în drept acordat prin aceasta doamnei MELNIC Violeta de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, România

Relaţii la tel.: 23-78-26 (cancelaria)