Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare: IMSP Institutul de Cardiologie, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Solicităm opinia Dvs.


AVIZ

Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 29.09.2011 vor fi prezentate pentru reacreditare 3 instituţii ştiinţifice:

Activităţile organizaţiilor de referinţă au fost apreciate de comisii specializate de evaluare instituite în acest scop, în următoarea componenţă:

1. IMSP Institutul de Cardiologie, profilul de cercetare Cardiologie:

Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova - Grosu Petru;
Reprezentant al Ministerului Sănătăţii - Ţurcanu Gheorghe.

2. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, profilul de cercetare Microbiologie şi biotehnologie:

Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova - Nadiojchina Natalia, dr.;
Reprezentant al Academiei de Ştiinţe a Moldovei - Ursu Andrei, academician

3. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, profilul de cercetare Bazele pedagogice şi psihologice ale educaţiei:

Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiilor de referinţă şi concluziile comisiilor specializate de evaluare pot fi consultate pe site-ul CNAA htp://www.cnaa.md.

Raport de autoevaluare la profilul "Cardiologie" Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie anii 2006-2010

Avizul de evaluare pentru reacreditarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Institutul de Cardiologie al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova pe anii 2006-2010

Raport de autoevaluare a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM anii 2006-2010

Avizul Comisiei de evaluare a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM anii 2006-2010

Raport de autoevaluare a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe anii 2006-2010

Avizul de evaluare în vederea reacreditării Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei pe anii 2006-2010

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa electronică E-mail: