Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Orarul examenelor de admitere la doctorat 2011


Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Institutul de Energetică al AŞM

Institutul de Chimie al AŞM

Institutul de Zoologie al AŞM

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Academia de Studii Economice din Moldov

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

3 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu

Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Cardiologie

Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Centrului Naţional de Sănătate Publică (Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă)

Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Academia de Administrare Publică pe langă Preşedintele Republicii Moldova