Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău.Solicităm opinia Dvs.


Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 9.11.2011 vor fi prezentate pentru reacreditare 2 instituţii ştiinţifice:

1. Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”;
2. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Activităţile organizaţiilor de referinţă au fost apreciate de comisii specializate de evaluare instituite în acest scop, în următoarea componenţă:

1. Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”, profilul de cercetare Fizica şi electronica solidului, inclusiv a structurilor nanometrice, tehnologia şi ingineria materialelor şi dispozitivelor electronice:


Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova - Grosu Petru.

2. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău:


Comisia pe profilul de cercetare: Patrimoniul istoric şi cultural în context european
Comisia pe profilul de cercetare: Curriculum de formare pedagogică a cadrelor didactice
Comisia pe profilul de cercetare: Bazele teoretice şi aplicative ale formării profesionale a psihologilor

Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiilor de referinţă şi concluziile comisiilor specializate de evaluare:

Raportul general de autoevaluare a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 2006 - 2010

Raport de autoevaluare a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” pe profilul de cercetare: Patrimoniul istoric şi cultural în context european

Raport de autoevaluare a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” pe profilul de cercetare: Curriculum de formare pedagogică a cadrelor didactice

Raport de autoevaluare a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” pe profilul de cercetare: Bazele teoretice şi aplicative ale formării profesionale a psihologilor

Raport de autoevaluare a Institutului de Inginerie electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM anii 2006-2010

Aviz de evaluare a Institutului de Inginerie electronicг єi Nanotehnologii "D.Ghiţu" al AŞM anii 2006-2010

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa electronică info@cnaa.md.